Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Lena Karsikas, tillförordnad chef vid kulturskolan i Falu kommun. Hon ser positivt på det utvecklingsbidrag man tilldelas, vilket ger kraft att förverkliga en barn- och ungdomsriktad trippel av nya satsningar.
Foto: Sonny Jonasson

Trippla satsningar i kulturskolan – viktigt stöd säkrat

FALUN. Kulturskolan i Falu kommun stöttas med drygt 462 000 kronor. Välkomna slantar i en verksamhet som gör det mesta av resurserna i favör för kommunens yngre generationer. Det ekonomiska bidraget ger stuns i steget till flera satsningar. – Till hösten kan vi med hjälp av dessa resurser fortsätta vårt funkisarbete genom att starta en grupp särskild riktad till unga med funktionsnedsättningar, säger kulturskolans chef Lena Karsikas.

Den exakta summan som tilldelas kulturskolan i Falun är 462 100 kronor, och avsändare är statens kulturråd.
Pengarna anländer i form av ett utvecklingsbidrag och detta betonas vara synnerligen välkommet.
– Ja, verkligen. Vi har flera verksamheter inom kulturskolan som bollar med att få allt att gå ihop, men så är det ju också för många andra.
– Man kan önska sig mer personal, men det finns ju en ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Vi har större efterfrågan på platser än vad vi kan erbjuda. Vi gör det bästa vi kan och glädjande nog är kulturskolan en väldigt omtyckt verksamhet, redogör Lena Karsikas som är tillförordnad chef för kulturskolan i Falun.

Utvecklingsbidraget förklaras ge liv till tre satsningar.
Lena ger inblick i de positivt laddade projekt som nu är i görningen:
– Till hösten kan vi med hjälp av dessa resurser fortsätta vårt funkisarbete genom att starta en grupp särskild riktad till unga med funktionsnedsättningar. Det är för att möjliggöra kulturskolans utbud för än fler barn och unga.
– Inför detta har vi gjort en förstudie, utvärderat olika upplägg och haft dialog med både barn och deras vårdnadshavare. Det känns väldigt roligt att vi nu ska göra verklighet av det här, framhåller hon.

Den andra satsningen innebär att kulturskolan ska starta minst två teatergrupper på landsbygden i Falun.
– Mycket angeläget och viktigt, här finns utvecklingsområden som både vi internt och kommunen identifierat, säger Lena.

Kulturskolan får ett utvecklingsbidrag från Kulturrådet som säkrar flera satsningar. Däribland att etablera teatergrupper på Faluns landsbygd. Foto: Dreamstime
Kulturskolan får ett utvecklingsbidrag från Kulturrådet som säkrar flera satsningar. Däribland att etablera teatergrupper på Faluns landsbygd. Foto: Dreamstime

Kulturskolan – vars digra repertoar också innefattar naturskolan med populärt högkvarter på Dikarbacken – ämnar omsätta pengarna i konkreta insatser.
Detta handlar primärt om att säkra fler aktiviteter, kreativa och lärorika inslag som nu blir fler än de som vilar bara på kommunbudget.
På så vis blir dessa bidragspengar väldigt viktiga, konstaterar Karsikas.

Det tredje ledet i nu aktuella satsningar är ett utvecklingsarbete med barnens förmåga till påverkan i fokus.
Det hela syftar till att höja volymen för just barnens egna infallsvinklar och åsikter. Att deras förslag och önskemål får än tydligare genomslag inom kulturskolan.
Lena förklarar:
– Vi ska bli bättre att lyssna på barnen, de ska ges chans att bli mer delaktiga och få ökat inflytande. Det här är också en del av vårt barnrättsarbete och att implementera barnkonventionen.

Hon fortsätter:
– Det innebär bland annat att vi vuxna i beslutsfunktion ska lyssna mer och bättre, att det råder generellt låga trösklar vart och till vem barnen kan vända sig. De är ju vår största resurs i det här arbetet.

Lena Karsikas, tillförordnad chef vid kulturskolan i Falu kommun. Foto: Sonny Jonasson
Lena Karsikas, tillförordnad chef vid kulturskolan i Falu kommun. Foto: Sonny Jonasson

Kulturskolechefen ger en reflektion kring verksamhetens synlighet – själva kontaktytan till barn och ungas vardagsmiljö.
– Ja, vi har ju även ett uppdrag mot de som ännu inte sökt sig till oss eller ens vet att vi finns. Vi har kontakt med skolorna och vi finns i digitala kanaler, men mycket kan bli bättre.
– Vid Hälsinggårdsskolan har man etablerat en ungdomspanel som del av ett projekt finansierat av ICLD (Swedish International Center of Local Democracy, reds. anm.). Ungdomspanelens förslag till hur kulturskolan bör synas bättre är faktiskt via fysiska affischer, både på landsbygd och i stadskärna. Det har vi verkställt nu under våren genom att ta fram affischer, som på enkelt sätt förmedlar vad man kan göra på Kulturskolan, och spridit till kommunens alla skolor.

Hon avslutar:
– Vi kan lära oss så otroligt mycket av de unga, understryker Lena Karsikas.

Utvecklingsbidrag till kulturskolor 2024
▪ Kulturrådet fördelar årets bidrag till 277 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor.
▪ Totalt fördelas 95 miljoner kronor till utvecklingssatsningar – dels till enskilda kommuners satsningar, dels till utvecklingssatsningar där två eller flera kommuner samverkar.
▪ Bidraget riktas särskilt till aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar, i glesbygd och i områden med socioekonomiska utmaningar.
▪ Medel beviljas även för att genomföra insatser för att nå nya målgrupper, för att erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning och för verksamhet särskilt riktad till nationella minoriteter.
▪ Totalt kommer bidraget att bidra till mer konst och kultur för barn och unga i 96 procent av landets kommuner.
(Källa: Kulturrådet)

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!