Vägarbete pågår i Säter.
Under arbetet, som beräknas pågå fram till sommaren, leds trafiken i centrala Säter om samtidigt som körfältet på riksväg 70 ska bli enfilig i båda riktningarna förbi byggarbetsplatsen.
Foto: Pär Sönnert

Trafikstörningar pågår till midsommar

SÄTER. Bygget av gång- och cykeltunneln i centrala Säter är i full gång. Dessutom pågår ombyggnation av kommunens VA-ledningar. “Det kommer att vara förbiledning och trafikstörningar fram till midsommar 2024”, säger Riitta Pettersson, Trafikverkets projektledare, till Lokalt i.

Under arbetet leds trafiken i centrala Säter om samtidigt som körfältet på riksväg 70 blir enfilig i båda riktningarna förbi byggarbetsplatsen. Gång- och cykeltunneln ska förbättra och öka tillgängligheten mellan centrum och Säters station samt Säterdalen.

“Vi är väl medvetna om att det kommer att bli en del trafikstörningar och stundtals även köbildningar. Vi har valt alternativet som vi ser är mest gynnsamt avseende hur snabbt vi kan genomföra projektet”, säger Riitta Pettersson i ett pressmeddelande från Trafikverket.

Trafikstörningar i Säter på grund av vägarbete
Bygget av gång- och cykeltunneln i centrala Säter är i full gång. Dessutom sker en ombyggnation av VA-ledningarna (vatten- och avloppsledningar). Arbetet väntas ha påverkan på trafiken i och förbi Säter fram till midsommar. Foto: Pär Sönnert

Busstrafiken i Säter påverkas också. Busshållplatsen vid Salutorget har tagits bort och flyttats till kvarteret Lagmannen, mitt emot Willys. Busshållplatsen vid Verkstadsvägen har stängts och i stället går busstrafiken via riksväg 70 för att komma till busshållplatsen Lagmannen.
– Arbetet löper på och ombyggnation av Säter kommuns VA-ledningar pågår för fullt. När detta VA-arbete är klart kommer trafiken att ledas om närmare Salutorget, uppe på den nya VA-ledningen. Vägen under denna period blir en 1+1-väg genom förbiledningen, säger Riitta Pettersson till Lokalt i.

Vägarbete pågår i Säter.
Syftet med bygget av gång- och cykelvägen är att skapa bättre förutsättningar för att gå och cykla mellan centrum och Säterdalen samt Säters station.

Trafikverket meddelar även att Säters kommun har iordningställt en ny parkeringsplats, bland annat för pendlare, vid hörnet av Hyttgatan och Bergslagsgatan.

Hur länge kommer trafikstörningarna att pågå?
– Det kommer att vara förbiledning och trafikstörningar fram till midsommar 2024. Då leds trafiken tillbaka till ursprungsläge på riksväg 70. Detta för att slutligen göra klart med hiss, ramp och trappor mot Salutorget. Hela byggnationen beräknas vara klart sen höst 2024. Busshållplatser vid Lagmannen behålls under hela byggtiden, säger Riitta Pettersson.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,283744"]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS