Tommy Andersson, som driver THA Konsult AB, visade bilder på hur det nya villaområdet planeras se ut. Planen är att bygga parhus med bostadsrätter som bildar en bostadsförening.
Foto: Sara Flodin

Snäv tidsplan för nya bostadsrätter i Söderbärke

SÖDERBÄRKE Entreprenör Tommy Andersson, THA Konsult AB, har en önskan att bygga bostadsrätter i form av parhus intill Bergsmansvägen i Söderbärke, på det så kallade Flickänget. Tommy har genomfört ett liknande projekt i Leksand som stod färdigt 2017. – Det är ungefär i samma storlek som detta och samma struktur där vi blandar både bostadsrätter och villatomter, förklarar Tommy.

Planen är att bygga 14 bostadsrätter som bildar en bostadsförening. Möjlighet finns även att köpa mark för att bygga egen villa på platsen.
Om efterfrågan på bostadsrätter blir stor kommer det finnas möjlighet att utöka antalet genom att dela villatomterna, vilket förberetts genom en passus i detaljplanen, förklarar Tommy. Tommy äger marken där det ska byggas och den totala markytan är drygt 2,5 hektar.

Förra veckan presenterades förslaget. Med på pressträffen var arkitekt Marcus Olhans, entreprenör Tommy Andersson, Miljö- och byggchef Gunilla Skoog, miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson Olafsen (S) och planarkitekt Samir Hazrat. Foto: Sara Flodin

Miljö- och byggchef Gunilla Skoog kallade till pressträffen redan veckan innan miljö- och byggnadsnämnden hade sitt möte för att besluta om planerna.
Efter miljö- och byggnadsnämndens sammanträde konstaterade ordförande Lena Ludvigsson Olafsen (S) att en enig nämnd tog beslutet om ett positivt planbesked:
– Vi är väldigt positiva till det här för vi vet att det efterfrågas bostäder och Söderbärke är en väldigt eftertraktad ort att bo på.
– Vi är med på att sätta en tight tidsplan för det här är ett prioriterat projekt, inflikar kommunens miljö- och byggchef Gunilla Skoog.
– Jag vill skynda på projektet. När det finns en efterfrågan är det viktigt att vara med på banan. Jag vet att Hitachi har ett krav på kommunen att ta fram bostäder och det är viktigt för kommunen och alla invånare att man matchar upp det för det gynnar kommunen, framhåller Tommy och säger att redan nu får intresserade kontakta honom.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson Olafsen (S) förklarade att nämnden var enig om att gå vidare med förslaget. Foto: Sara Flodin 

Gunilla påtalar att Söderbärkes närhet till Västmanland gör orten till en strategiskt viktig plats.
– De som flyttar in kommer mestadels från Västmanland.

Den röda cirkeln på kartan visar var området, för de tänkta byggplanerna, ligger.

Tommy har tidigare byggt i Borlänge, Fagersta och Leksand. Han tycker att det många gånger varit tufft med upprepande möten.
– Jag måste säga att Smedjebackens kommun är fantastisk! Det har varit snabba beslut och de är positiva och stöttar.
Tommy tycker att projektet i Leksand blev väldigt lyckat och att bostadsområdet idag kallas för “gräddhyllan”.
– De är otroligt nöjda i Leksand med både utsida och insida, försäkrar Tommy.

Det nya bostadsområdet kommer ligga öster om gamla riksvägen, Bergsmansvägen, i jämnhöjd med avfarten till Tolvsbo med en skogsdunge mellan bostadsområdet och nuvarande riksväg. Ritningen utgår från de hus som Tommy byggt i Leksand, men är något modifierade. Bostadsrätterna kommer bestå av hus på 97 kvadratmeter och 110 kvadratmeter och en planlösning med tre eller fyra rum.

Bostadsrätterna kommer vara 97 eller 110 kvadratmeter. Denna bild visar framsidan av den minsta bostadsrätten. Illustration: THA Konsult AB
Illustrationen visar hur baksidan av bostadsrätten på 110 kvadratmeter kommer att se ut. Illustration: THA Konsult AB

– Alla husen innehåller två badrum, carport och förråd, upplyser Tommy.
Tomterna är mellan 800 och 1000 kvadratmeter per bostadsdel.
– Husen är lite större än vad man brukar bygga när man bygger parhus, förklarar arkitekt Marcus Olhans.
Den som väljer att köpa en tomt får själv välja utförandet av huset, men Tommy har förslag även på dessa. De ligger på 163 kvadrat med fem rum och kök.
I Leksand valde sex av åtta personer att bygga Tommys förslag. I projektet kommer lokala byggföretag engageras.
– Jag kommer inte kunna bygga allt självt, konstaterar Tommy.

Skissen visar hur parhusen och de fristående villorna planeras ligga. Illustration: THA Konsult AB
Skissen visar hur parhusen och de fristående villorna planeras ligga. Illustration: THA Konsult AB

Nästa steg är att utarbeta en detaljplan, vilket tar cirka ett år att framställa, men planarkitekt Samir Hazrat har redan smygstartat arbetet och preliminärt kommer planförslaget gå ut på samråd redan i april.
– Jag har redan förberett mycket administrativt, förklarar Samir.
Planförslaget kommer därefter gå ut på samråd. Handlingarna skickas till olika myndigheter, sakägare i närområdet, kommunala bolag, nämnder och förvaltningar. Förslaget kommer visas på biblioteket och via kommunens hemsida.
– Det är en väldigt demokratisk process och alla har rätt att uttrycka sina åsikter om projektet, påtalar Gunilla.
Under året tror Tommy att alla kalkyler kommer vara klara. Byggstart planeras till kommande årsskifte. I januari 2025 kommer kommunfullmäktige ta beslut i frågan. Eventuellt sätts ett extra möte in i december för beslut i frågan.
– När vi har beskedet i hand vill vi dra igång och bygga, säger Tommy.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS