Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Region Dalarna.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Smittskyddsläkare: “Covidvaccinet är lika noggrant testat som andra”

FALUN/DALARNA Vaccineringen mot covid-19 fortsätter i Dalarna. Hittills enligt plan och utan större incidenter.

När Pfizer-doserna använts följer sedan andra fabrikat som godkänts.
– Folkhälsomyndigheten och regionen bedömer risken för distributionsproblem som liten och vi kör vi på med allt vaccin vi har tillgängligt, förklarar biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund.

Ernlund konstaterar att vaccinationen är den senaste tidens stora ljusglimt i striden mot covid-19.
Hon bedömer processen som hittills problemfri.
– Ja, det vill jag påstå. Allt har än så länge gått bra.
– Enda haken är om det blir problem med leveranserna. Sådant har under tidigare år ibland inträffat med exempelvis influensavaccinet. Låt oss hoppas att vi nu slipper det.
När nuvarande doser – med Pfizer som producent – förbrukats väntar vaccin från Moderna samt sannolikt också AstraZeneca.

Helena upplyser att man nu också börjar förbereda vaccinering av prioriterad regionpersonal.
Till dags dato har länets äldreboenden haft första prioritet.
I samhällsdiskussion och mediebrus skönjas nu även bitvis en vaccinskepsis.
Helena Ernlund reflekterar:
– Ja, man ser alla möjliga utlåtanden. Särskilt i sociala medier. Att vaccinet är dåligt eller att det tagits fram slarvigt.
– Men det här vaccinet är lika noggrant testat som andra. Det är bara att skapandet och testerna utförts intensivare under en kortare tidsperiod, förklarar Helena.

Hon konstaterar också att man hittills inte noterat risker för allvarliga biverkningar.
– Så är det. Lite huvudvärk eller trötthet är vanligt, men det är lindrigt och går över på cirka ett par dagar. I sammanhanget vill jag nämna att det givetvis var hemskt med de som drabbades av narkolepsi efter vaccination mot svininfluensan. De godkända covidvaccinen innehåller dock inte samma ämnen som i fallet med vaccinet för svininfluensan.

Helena Ernlund vill även betona vaccinens själva grundvärde. Och exemplifierar med 50-talets polioepidemi som kunde bromsas just tack vare vaccinering.
– Man vaccinerar för att göra folk friska. Ibland glöms det bort hur stor roll vaccinen spelat för oss människor. Men vaccinen ska självklart föregås av rätt forskning.
Om nulägets vårdbelastning i Dalarna:
– Det är slitigt för många. Kanske att trycket på IVA lättat en liten aning jämfört med i våras, när nu Infektionskliniken bland annat via så kallad högflödesbehandling i tidigare skede kan hjälpa covidpatienter. Och det är ju till viss del också så att vi nu blivit bättre på att bekämpa den här sjukdomen.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS