Smeden är snidad av den lokale konstnären Sven-Göran Niklasson, alias ”Snidare-Niklas”.
Foto: Lisa Björklund

Smedens framtid hotad: “Den är i väldigt dåligt skick”

SMEDJEBACKEN. Snidare-Niklas gigantiska träskulptur ”Smeden” är lite av ett signum för Smedjebacken. Nu har den drabbats av röta i fötterna och måste renoveras, eller kanske rivas för gott. – Vi har gjort en besiktning och upptäckt att den är i väldigt dåligt skick, framför allt nertill i fundamentet, säger Monica Forsgren (S) ordförande i kultur-och samhällsbyggnadsnämnden.

Smeden är gjord i trä och har en stomme av stål. Den står vid infarten mot Smedjebacken om man kommer från väg 66 och där har den stått i cirka 20 år, men tiden har satt sina spår. Skulpturen behöver renoveras, eller möjligen ersättas av något annat.
– Vi ska titta ordentligt på hur den ser ut och ta fram ett förslag på vad det kan kosta att renovera den, säger Monica Forsgren (S).

Monica Forsgren (S), ordförande i kultur- och samhällsbyggnadsnämnden.

Redan för tio år sedan renoverades skulpturen, men denna gång är tillståndet mer osäkert och dess framtid svårare att säkra.
För att inte orsaka någon olycka har kultur- och samhällsbyggnadsnämnden nyligen låtit inhägna den. Samtidigt har förvaltningen fått i uppdrag att göra en grundläggande besiktning.
Monica Forsgren säger att en första rapport om Smedens status, samt en eventuell kostnad för renoveringen, ska vara nämnden till dels nästa möte den 11 maj. Därefter kommer en underhållsbudget behöva utarbetas.
– Vi kommer behöva underhålla skulpturen så att den bibehålls längre fram.

Smeden har inhägnats.

Om det skulle visa sig att det inte går att renovera Smeden tänker Smedjebackens kommun utlysa en tävling med förslag på vad man skulle kunna ha på platsen i dess ställe.
– Jag tycker att Smeden är väldigt ”smebacksk”, den är speciell. Han som gjort den bodde i Smedjebacken. Ska vi ha något annat behöver vi ha något som också är ”smebackskt”, säger Monica Forsgren (S), och tillägger att hon i ett sådant läge hoppas på att få in medborgarnas synpunkter på vad de vill ha i dess ställe.

Tror du att Smeden kommer att tas ner för gott?
– Det är svårt att säga, det beror på hur svårt skadad den är och om vi kan hitta någon som kan renovera den på ett bra sätt.

 

Foto: Lisa Björklund
Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS