Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Sara Dahlin, utredare på kommunkansliet och Mikael Westberg (S), bildningsstyrelsens ordförande.
Sara Dahlin, utredare på kommunkansliet och Mikael Westberg (S), bildningsstyrelsens ordförande.
Foto: Lisa Björklund

Färre barn föds – Äventyret kan läggas ner

AVESTA. Förra veckan kom Statistiska centralbyrån (SCB) med prognoser över bland annat folkmängd och antalet nyfödda barn. Enligt den kommer barnafödandet att minska i såväl Avesta kommun, som i övriga landet. Detta kan göra att förskolan Äventyret i Karlbo läggs ner.

Den 25 april hade uppåt 40 föräldrar samlats i aulan på Åvestadalskolan för att ta del av information från Avesta kommun, angående förskolan Äventyrets framtid.
En av dem var Robert Söderblom.
– Jag hoppas på att få information om vad som händer. Förhoppningsvis kan man påverka på nåt sätt, säger han.

Robert och alla andra föräldrar välkomnades på plats av bland andra rektorn för förskoleområde Krylbo-Karlbo: Catharina Karlsson. Av bildningsstyrelsens ordförande: Mikael Westberg (S) samt resultatenhetschefen för förskoleverksamheten i Avesta: Karin Vestman.

Karin Vestman, resultatenhetschef, presenterade det statistiska underlaget från Avesta kommun och SCB.

Mötet syftade dels till att presentera underlag inför ett kommande beslut om Äventyret. Dels för att lyssna och samla in synpunkter från föräldrar boende i Karlbo.
– Nu har vi fått den här rapporten från SCB som vi länge har väntat på. Vi vill visa er vårt underlag för att ta ett beslut. Och vi vill lyssna på er för att höra vad ni tycker om situationen, säger Mikael Westberg (S).

Därefter inledde Karin Vestman med ett bildspel för att ge en bakgrundspresentation av läget i Avesta kommun. Till exempel gällande antalet barn, invånare och kostnader per förskoleplats och år.
– För oss är det jätteviktigt att ni känner och vet om att vårt mål verkligen är att ha en bra barnomsorg och att vi ska kunna erbjuda barnomsorg inom fyra månader, säger Karin Vestman.

Karin Vester talade om vikten av att använda skattemedel på rätt sätt.

Hon uppger att antalet invånare i kommunen minskat under de senaste åren och att antalet nyfödda barn därmed också har minskat. Detta efter att barnantalet under åren 2015 och 2016, då många nyanlända kom till Avesta kommun, ökade kraftigt.
– Det har varit tufft med en barnomsorg som växte på kort tid och att vi inte hade tillräckligt med lokaler.

För att tillgodose behovet av förskoleplatser lät kommunen sätta upp tillfälliga moduler. En av dem är förskolan Äventyret med plats för 56 barn. Förskolan öppnades i januari 2018.
– Vi har anpassat oss efter behov och efterfrågan. Vi har utökat platserna när det varit möjligt och minskat dem när det varit möjligt.

Karin Vester menar att situationen ser helt annorlunda ut i dag. År 2018 föddes 38 barn i Karlbo medan det år 2023 föddes 14 barn.
– Hittills i år har sex barn fötts. I Avesta kommun är siffran 46.
– Vi försöker anpassa oss efter efterfrågan och tillgång. Vi vill inte ha onödiga kostnader för nåt vi inte behöver.

Avesta kommuns statistik över antalet födda barn per område och födelseår. Foto: Lisa Björklund

Förutom de ”faktiska siffrorna”, säger Karin Vestman att SCB:s prognos visar samma sak. Antalet nyfödda barn kommer fortsätta att minska.
Av den anledningen har Avesta kommun räknat ut att det kommer att bli cirka 45 lediga platser i barnomsorgen om Äventyret är kvar – och drygt 15 lediga platser om Äventyret läggs ner.

För föräldrarna som i dag har sina barn på förskolan, handlar frågan dock inte om statistik – utan om varför det är just Äventyret som hamnat i skottgluggen för en eventuell nedläggning.
I en intervju med Mikael Westberg (S) efter föräldramötet i Åvestadalskolan, svarar han att kommunen behöver se till helheten.
– När barnantalet minskar behöver vi titta på var vi ska ta bort lokaler och personal. Det vi har sett är att i Karlbo har vi en tillfällig modul. Vi har samtidigt tittat på statistik som visar att det fötts färre barn i Karlbo.

Mikael Westberg (S), bildningsstyrelsens ordförande. Foto: Lisa Björklund
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!