Borlänge kommuns ekonomi är stark, men på grund av lågkonjunktur måste det ändå sparas. Ulrik Bergman (M) och Erik Nises (S) presenterade nyligen ett förslag på hur.
Foto: Karin Diffner

Så vill majoriteten spara

BORLÄNGE. Näringslivskontoret föreslås läggas ner och en del administration och chefer försvinner när kommunen ska spara nästa år. – Vi kan inte ha hur många chefer som helst, säger Erik Nises (S).

Under en pressträff i förra veckan presenterade kommunstyrelsen ordförande Erik Nises (S) och vice ordförande Ulrik Bergman (M) majoritetens förslag till budget för nästa år.
De är nöjda med hur det gått hittills i år med ett förväntat överskott på närmare 150 miljoner kronor på driften.
Även nästa år planerar man för ett överskott, då med 80 miljoner. Men på grund av lågkonjunkturen blir det ändå besparingar.
– Genom att vi vågar strama åt i driftsekonomin kan vi fortsätta att göra investeringar, säger Erik Nises.

Åtstramningen på totalt 113 miljoner kommer att ske på flera håll. Exakt hur kommer att beslutas efter diskussion med nämnderna.
Klart är att den politiska majoriteten vill spara 20 miljoner på administration. Bland annat föreslås att näringslivskontoret och kommunikationsavdelningen slås ihop.
– Vi tror att vi får bättre snurr om organisationen görs om, säger Nises.
Detta skulle innebära att dagens näringslivskontor minskar med hälften av styrkan.
– De är cirka tio personer i dag.
En anledning till förändringarna är de dåliga rankingar som Borlänge haft i företagsmätningar, enligt Nises, som samtidigt inte vill skylla det på näringslivskontoret.
– De har inte haft mandat. Det är vi som inte varit tillräckligt bra på att vara en kommun, säger han.

Kommunledningen påpekar att det också finns satsningar i budgeten, bland annat kommer det att bli söndagsöppet på biblioteket på Sveatorget och avgiftsfria fritidsaktiviteter – “Trevligt hus” – även på Gylle skola.
Dessutom prioriteras de förbättringar inom äldreomsorgen som KPMG föreslagit i sin rapport.
När det gäller investeringsbudgeten så kallar kommunledningen den offensiv. Fram till år 2028 räknar man med att lägga nio miljarder inom hela kommunkoncernen, inklusive alla bolagen.
– Det är ett viktigt besked till näringslivet att vi säkrar minst 1 000 jobb genom att fortsätta investera när nu bostadsbyggandet saktar in, säger Ulrik Bergman.
Han och kollegan nämner föreningslokalen på Sportfältet, nya ridhuset och de förskolor som har börjat byggas som exempel på investeringar. Några nya beslutade projekt berättar de inte om.
– Snart är det dags för ännu ett äldreboende och då är huvudspåret att det ska ligga vid Forssa Klack, säger Nises.
Hur långt fram i tiden ligger det?
– Det är inte bestämt.
Den 21 november fattar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om budgeten.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS