Forshuvudbron är numera avstängd för all biltrafik men kommer att kunna användas av fotgängare och cyklister tills den nya bron är klar.
Foto: Karin Diffner

Så blir nya Forshuvudbron

BORLÄNGE. Den nya bron i Forshuvud ska börja byggas nästa år och beräknas vara klar i slutet av 2027. – Den gamla ska vara öppen för gång- och cykeltrafik tills vi tar den nya i drift, säger Miitri Voutilainen på Borlänge Energi.

Forshuvudbron byggdes 1901 för tågtrafik och konverterades till fordonstrafik 1965. I fjol stängdes den för all biltrafik när det konstaterats att den var i dåligt skick.
Detta har upprört en del Borlängebor, något som också ventilerades på ett möte i Forum nyligen. Bland annat frågade åhörarna miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jussi Nieminen Jusola varför inget gjorts tidigare.
– Jag kan inte bedöma hur folk tänkte för 20 år sedan, säger han.
– Och visst kan man vara självkritisk med facit i hand, men det hjälper ju ingen nu, fortsätter han.

Det som är markerat i grön, rött och gult är den nya bron och hur vägarna ska dras om. Illustration: Borlänge kommun
Det som är markerat i grön, rött och gult är den nya bron och hur vägarna ska dras om. Illustration: Borlänge kommun

Varför inte den gamla bron kan repareras var en annan fråga som kom upp.
– Vi är inga broexperter utan vi anlitar konsulter. Och det finns ingen som törs ge oss några garantier för att den kommer att hålla även om vi reparerar den, säger Miitri Voutilainen, affärsområdeschef för stadsmiljö på Borlänge Energi.
Därför har alternativet att reparera den gamla bron valts bort. Olika sträckningar har också utretts och nu har de ansvariga landat i att den mest samhällsekonomiska lösningen är att bygga en ny bro cirka 100 meter norr om den gamla.

Miitri Voutilainen.
Miitri Voutilainen. Pressbild

Den nya bron är tvåfilig, cirka 7,5 meter bred och har en separat gång- och cykelbana på 3,3 meter.
– Den byggs i stål och betong, har ett brostöd i älven och ser ut ungefär som Domnarvsbron, säger Miitri Voutilainen.
Eftersom den är tvåfilig och vägkurvorna på båda sidor om älven ska rätas ut kommer den tillåtna hastigheten att bli högre än i dag.
Den nya bron blir cirka 120 meter lång vilket är något kortare än dagens. Under det här året pågår arbete med olika tillstånd och upphandlingar. Så fort tjälen gått ur marken nästa år räknar ansvariga med att bygget ska vara igång.
– Den nya bron ska kunna tas i drift i slutet av 2027 och därefter river vi den gamla.

Ett hundratal meter norr om den gamla bron ska den nya byggas.
Ett hundratal meter norr om den gamla bron ska den nya byggas. Foto: Karin Diffner

Tidigare uppgifter gav gällande att den gamla skulle stängas även för gång- och cykeltrafik innan den nya var klar, men det stämmer inte, enligt Voutilainen.
– Nej, man ska kunna gå och cykla där ända tills den nya tas i drift.
Vad kommer den nya bron att kosta?
– Svårt att säga innan vi gjort upphandlingen, men politikerna har räknat med cirka 200 miljoner.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS