Från vänster Thomas Stenberg, ställföreträdande plutonchef på andra plutonen, Joakim Berggren, plutonchef för 1:a plutonen och ansvarig för inryckningen, ger information till gruppcheferna Zeb Sjölund, Ludvig Larsson och Annasara Thunelli, som ryckte redan in i september.
Foto: Veronica Rigtorp

Rekord när över 100 rekryter rycker in

Under måndagen var det stor inryckning i Falun. Med de 83 rekryter som ryckte in och de tidigare gruppbefälen som redan varit på plats i fyra månader, finns nu över 100 rekryter.

Över 100 rekryter som ryckt in är rekord och den största värnpliktskullen på plats sedan Dalregementet lades ned 2000.
Julia Holm och Miguel Soler, båda från Stockholm, är två av de 83 som ryckte in under måndagen.
Julia har själv sökt värnplikten, medan Miguel fått kallelse och tackat ja.

20-åriga Julia Holm har jobbat som undersköterska i Stockholm och hade till en början funderingar på även sjukvård inom det militära, men nu blir det skyttesoldat.
Hon räknar med att gå tillbaka till sjukvården igen efter de sex månadernas soldatutbildning.
– Alternativt söker jag polishögskolan, om jag inte går tillbaka till vården, säger Julia Holm.

Två av de 83 som ryckte in under måndagen, Julia Holm och Miguel Soler, båda från Stockholm. Foto: Veronica Rigtorp

19-årige Miguel Soler kommer även han att göra sin tid i Falun som skyttesoldat. Han blev som sagt kallad men är också positiv till att göra soldatutbildning och planerar att plugga vidare efter den sex månader långa militära grundutbildningen i Falun.
Han bestämde sig redan innan pandemin för att genomföra värnplikten, och tycker att det ska bli skönt att slippa distansundervisning som han annars hade fått göra på högskola eller universitet.
Framtidsplanerna är systemtekniker eller jurist, men inget är bestämt.
– Jag vill kunna stimulera hjärnan, säger Miguel Soler.
Jämte annan utbildning kan han också tänka sig att utbilda sig till reservofficer.
Militärutbildningen tycker han passar bra för att få mer disciplin, vilket han tror kan underlätta framtida universitetsstudier.

De kom båda till inryckningen vid 11-tiden och gjorde klart första delen på en halvtimme. När tidningen träffar dem har de väntat i fyra timmar på att få tid i förrådet för att få ut sina kläder.
– Väntan är en del i utbildningen, men att det blivit så lång väntetid nu beror delvis på att förrådet för persedlar inte är dimensionerat för så här mycket individer samtidigt, med utökat avstånd mellan varje individ och andra nödvändiga smittskyddsåtgärder dessutom, förklarar Joakim Berggren, plutonchef för första plutonen och ansvarig för inryckningen.
Han och kollegan Thomas Stenberg, ställföreträdande plutonchef på 2:a plutonen, har använt tiden i Stenbockshallen med rekryterna till inskrivning, fotografering till fotolistor, provat kläder för att få fram storlekar och även använt tiden till allmän administration.
– Målet är att alla ska få sina kläder före middagen, säger Joakim Berggren.
Efter att rekryterna fått sina persedlar från förrådet, transporteras de till sina logement, vilka är belägna i C-kasernen och byggnad 20.

Det är snabba beslut nu när regementet för första gången tar emot så många värnpliktiga, sedan I13 lades ned.
Byggnad 20 fick Dalregementsgruppen flytta in i så sent som i julas efter beslut om att Gävleborgsgruppens värnpliktiga omfördelats till Falun på grund av att en brand på Marma skjutfält ödelagt nödvändiga faciliteter där.
– Det var här i Falun som kapaciteten och förutsättningarna fanns för att utbilda också dessa värnpliktiga, säger Daniel Banck, chef för Dalregementsgruppen.
Dalregementsgruppen hör från och med förra årsskiftet till Mellersta militärregionen och snart nog ska hela kompaniet utbildas i Falun.
2022 rycker ytterligare värnpliktiga in, då fler än 150 stycken, och med den kapaciteten visar Falun vilka förutsättningar man har.
– Dagens inryckning är ett viktigt steg mot den framtid som väntar. Med ett fullt grundutbildningskompani i Falun, så närmar vi oss det vi kommer att se i framtiden i och med det nya Dalregementet. Vi visar att vi är redo, säger Daniel Banck.

Miguel Soler och Julia Holm är två av de rekryter som rykte in på måndagen, här tillsammans med andra rekryter i väntan på att få hämta ut sin utrustning. Foto: Veronica Rigtorp
Inkvartering i kasern C, logemente 7. Från vänster Aron Hjertstedt, gruppbefäl Zeb Sjölund, Jana Hedman, Samuel Freiman och Ebba Sjöholm. Foto: Veronica Rigtorp
Ställföreträdande plutonchef på 2:a plutonen Thomas Stenberg informerar en del av gruppcheferna om kvällen- och morgondagens tider. Foto: Veronica Rigtorp.
Knyta skosnörena på kängorna är en av de första uppgifterna som rekryterna provar efter inkvartering i kasern C. Foto: Veronica Rigtorp.
En kvarglömd ryggsäck, hade mött snöovädret. Foto: Veronica Rigtorp.
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS