Familjerådgivningen har flyttat från Smedjebacken till Ludvika. Amienata Östlund är biträdande enhetschef medan Magnus Hedlund är familjerådgivare. “För många är det viktigt att de får komma och prata snart efter att de ringt oss”, förklarar Magnus.
Foto: Sara Flodin

Rådgivning för par har flyttat till Ludvika

LUDVIKA/SMEDJEBACKEN Familjerådgivningen har flyttat från Smedjebacken till Ludvika. Där tar Helena Schänning och Magnus Hedlund emot de par som har problem i sin relation. – Det blir vanligare och vanligare att personer söker oss i ett tidigt skede. Det finns även de som går till familjerådgivningen i ett förebyggande syfte, förklarar Magnus som är familjerådgivare.

De nya lokalerna ligger på Köpmansgatan 11 i Ludvika och rymmer två samtalsrum. Ludvika och Smedjebackens kommuner köper tjänsten från Borlänge kommun som ansvarar för verksamheten i Södra Dalarna. Förutom Ludvika och Smedjebacken driver de även rådgivning i Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta. Fem familjerådgivare arbetar på orterna. I dessa kommuner söker årligen mellan 500 och 600 nya par kontakt med familjerådgivningen.
– I genomsnitt besöker personerna oss tre, fyra gånger. Det är personer som besöker oss allt ifrån en gång till de som kan hänga kvar i upp till ett år, berättar Magnus Hedlund som är familjerådgivare.

Magnus Hedlund är familjerådgivare och jobbar åt Ludvika samt Smedjebackens kommun tillsammans med Eva Gustafsson. Foto: Sara Flodin

Väntetiden innan en första träff är mellan två och tre veckor.
– För många är det viktigt att de får komma och prata snart efter att de ringt oss, förklarar Magnus men lägger till att de inte har någon akutverksamhet.
De som ber om hjälp kan ha problem med allt från småsaker till större allvarliga problem i förhållandet. Magnus berättar att många av de som hör av sig upplever att kommunikationen inte fungerar och att de har svårt att nå fram till varandra.
– Det kan vara de som är tveksamma till om de kan fortsätta sin parrelation, men vill göra ett sista försök.
Att separera kan vara extra känsligt då det finns barn med i bilden.
– Vi ger råd och stöd utifrån barnperspektivet och har alltid barnet i fokus, påtalar Amienata Östlund som är biträdande enhetschef på mottagnings- och förebyggande enheten.
Alla, oavsett etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och även de som inte har barn är välkomna. Även en enskild person kan komma ensam till rådgivningen.
– De som kommer hit kommer i olika kontexter, förklarar Magnus och lägger till att den som är på väg att separera kan känna känslor som misslyckande och besvikelse då inte relationen blev så som de förväntade sig.
– I känslomässiga uppbrott kan saker sägas på ett sätt som får konsekvenser efteråt och som gör att det blir svårt att mötas.
Så Magnus uppmanar de som ska separera att behålla respekten och tonen till varandra i samtalet.
Hur barnen ska uppfostras är något som kan skapa osämja i en relation.
– Det är sådant som kan bli föremål för samtal. Om man motarbetar varandra i föräldrarollen har det lätt en tendens att smitta över till parrelationen.
Många “bonusfamiljer” kommer hit för att få rådgivning. Även vuxna barn tillsammans med sina föräldrar.
– Även vuxna syskon som hamnat i något som känns jobbigt.
Regeln är dock i nuläget att barn inte ska vara med under samtalet.
– De ungdomar som behöver rådgivning kan gå via ungdomsmottagningen, tipsar Amienata.

Familjerådgivningen flyttade till Ludvika i oktober och förra veckan hade de öppet hus och visade lokalerna. Foto: Sara Flodin

I samtalet är familjerådgivaren den som vägleder samtalet och ställer frågor som klienten får besvara.
– Det är de som sätter agendan och vi följer med i det. Det allra viktigaste är vad som blir bäst för dem, tycker Magnus och att samtal drar upp sådant som kan vara skadligt för relationen tror inte Magnus:
– Jag har svårt att tänka mig att samtal är dåligt. Är det något som är dåligt så ligger det där hela tiden under ytan på något sätt och påverkar relationen. Vi som är familjerådgivare klampar inte på och drar upp saker som inte är relevanta eller intressanta för de som kommer.
– Det kan bli så att det kommer upp saker i samtalet som gör att de börjar reflektera kring sin relation på ett sätt som de inte gjort tidigare och det ger ett perspektiv på både gott och ont, konstaterar Amienata.

De som söker hjälp kan ha olika förväntningar på vad samtalet ska leda till och för den som vill reparera förhållandet kan familjerådgivaren vara sista hoppet.
– Vissa har förväntningen att vi på familjerådgivningen kan lösa relationen och att det blir ett positivt utfall, men så är det inte alltid, förklarar Amienata och konstaterar att det är svårt att reparera något när den andra parten vill separera.
En relation kan vara så infekterad att vissa par mår bättre av en separation konstaterar de båda.
Den som vill boka ett samtal kan göra det på 0243-664 50 eller mejla familjerådgivningen. I nuläget är familjerådgivningen i Ludvika öppen under tisdagar, torsdagar och fredagar.
– Är det många som vill ha samtal här kan det komma att vi får bemanna kontoret fler dagar, nämner Amienata.

Jill Ekberg Johansson, verksamhetschef IFO i Smedjebacken, Jessica Kallus, verksamhetschef IFO i Ludvika, Anna Skarin, familjerådgivare i Borlänge och Hedemora och Eva Gustafsson som är familjebehandlare tog en titt på de nya lokalerna då familjerådgivningen hade öppet hus. Foto: Sara Flodin

Den som besöker familjerådgivningen får vara helt anonym och inga journaler förs.
– Det är sedan gammal hävd att det ska vara så lite tröskel som möjligt att söka den här typen av stöd, förklarar Magnus.
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet som alla kommuner måste erbjuda sina medborgare, men det förs ingen statistik över hur många som blir hjälpta av rådgivningen. Den som är beredd att åka till någon av de andra orterna kan få tid på en annan filial än den i Ludvika. Denna vår arrangeras separationsgrupper i Borlänge för personer som redan har separerat och hunnit en bit i sin krisbearbetning.

Ni kan vända er till familjerådgivningen om ni:
Funderar på att skiljas/separera.
Vill ge förhållandet en chans.
Bråkar för mycket.
Har svårt att prata med varandra.
Känner att känslorna tagit slut.
Är missnöjda och besvikna.
Har problem med närhet, intimitet och sex.
Har problem med otrohet.
Har det svårt med svartsjuka.
Har funderingar om bonusfamiljen.
Vill prata om tidigare relationer.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS