Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Många ungdomar samlas och det blir en smältdegel för en del negativt laddade uttryck, och civilsamhället måste därför agera nu”, betonar Röda Korsets projektledare Maja Vahlberg. Nu riktar man fokus på att skapa konstruktiva alternativ för ungdomarna runt Knutpunkten. Från vänster Urban Lindblom, Maja Vahlberg, Lisa Breiting, Ali Haider Jaqubi och längst fram Abdo Hassan Suuley.
Foto: Sonny Jonasson

Positiva krafter ska vända negativ trend

FALUN Vänthallen vid Knutpunkten och dess direkta närmiljö beskrivs som bitvis stökiga. Något som noterats av flera framträdande instanser i staden. Röda Korset är en av dem.

Nu sätter man positiva krafter i spinn för att vända den negativa trenden.
– Civilsamhället måste agera nu, säger projektledaren Maja Vahlberg.

Knutpunkten utgör origo för busstrafiken i Falun. I direkt anslutning till den folktäta platsen återfinns butiker och en vänthall.
Från flera instanser har noterats ett stundvis stökigt klimat kring området, främst kvällstid och i synnerhet under helgerna.
Falu kommun uppges väl medvetna om tendenserna och ämnar satsa långsiktigt för att komma till bukt med dem.
Från Röda Korsets sida har man via finansiering från Länsstyrelsen och i samarbete med kommunen dragit i gång ett projekt för att bemöta krångel med konstruktiva idéer och aktiviteter.
– Det förekommer lite oroligheter runt Knutpunkten, säger Röda Korset projektledare Maja Vahlberg.
– Bråk, droghandel, etniska motsättningar, stad kontra landsbygd, det dyker till exempel upp hakkors på väggar. Många ungdomar samlas och det blir en smältdegel för en del negativt laddade uttryck, och civilsamhället måste därför agera nu, betonar hon.

Som steg ett etablerades en arbetsgrupp stöpt i goda viljors krafter och vars medlemmar skapat ett alternativ till turbulens.
Maja, Lisa Breiting, Abdo Hassan Suuley och Ali Haider Jaqubi är en engagerad kvartett med målet att så ett frö av välriktad energi hos ungdomar. Under de senaste veckorna har man vid tre tillfällen och i symbios med Centrala Stadsrum och Breddens IF styrt upp streetbasket och streetfotboll vid cykelbanan intill Knutpunkten. Dessutom lyfter man Röda Korsets lokal på Åsgatan 6 som en tillgång.
– Den är en perfekt liten mötesplats mitt i stan som är till för att nyttjas, framhåller Maja Vahlberg.
– Röda Korset bjuder på fika, man kan ha spel- och filmkvällar, låta samtalet ta plats och framför allt vill vi uppmuntra ungdomarna att själva komma med idéer.

Som erfaren pådrivare och kreativ murbräcka finns också Urban Lindblom, ordförande Regionråd Mitt i Svenska Röda Korset och kunnig i konsten att få projekt att överleva och ge resultat.
Han utvecklar kring den satsning som nu pågår.
– Det här projektets första skede sträcker sig till december, men vi hoppas kunna förlänga det, berättar han.
Och redogör för den beslutsamhet som i sammanhanget är en produktiv resurs.
– Det här är en första testperiod som vi ska utvärdera, och generellt sett är det viktigt med uthållighet i projekt som dessa. Att man orkar vara motor, och för kontinuiteten behövs medel för att hålla i gång det hela.
– Kanske att vi kan etablera en samverkan kallad IOP, idéburet offentligt partnerskap, med kommunen. Det här projektet kan i bästa tänkbara scenario bli något som knyter an över kommungränserna för att stötta ungdomar i både Falun och Borlänge, understryker Lindblom.

Abdo har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i Borlänge och välkomnar satsningen man nu gör.
– Jag har jobbat med ungdomar på både Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna, jag vill göra något positivt, hitta på något bra. Det råder brist på mötesplatser och närheten städerna emellan är en styrka, säger han och nämner även “mammavandringarna” i västra Borlänge som ett gott initiativ.

Lisa Breiting knyter an till ett möte som visar att de jobbar i rätt riktning.
– Vi träffade en ungdom i vår målgrupp, och vi förstod varandra.
– Den insikten och kontakten känns viktig.
Maja Vahlberg instämmer.
– Det känns meningsfullt att kunna ge ungdomarna alternativ.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!