Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Anna Hägg-Sjöquist, ordförande för Röda Korsets riksorganisation, klipper bandet vid invigningen av den nya second hand-butiken och mötesplatsen i Falun.
Foto: Sonny Jonasson

“Positiva ambitioner för Faluns framtid”

FALUN. Ny bas i Britsarvet. Nytt folk som nav i stora projekt. Politisk uppbackning i lokalsamhället. Röda Korset i Falun har rivstartat en satsning som ska gynna såväl kommun som individ. Stärka band, skapa mening, bygga liv. – Det handlar mycket om att öka förståelse, att flytta hinder och ta vara på möjligheter, framhåller Niklas Csagola som är processledare för en integrationsriktad IOP mellan Falu kommun och Röda Korset.
På ren kanslisvenska iklär sig förkortningen en helfigur som ”Idéburet offentligt partnerskap”.
Metoden innebär i fallet Falun att kommunen går in med resurser i lokala Röda Korsets integrationsprojekt.
Ett projekt som på sikt ska agera kreativ katalysator för både kommun och nyinflyttad individ.
I centrum står humanitära värden som lotsas av engagerade ledare.
– Själva beslutet är fattat under våren, och i fokus finns positiva ambitioner för Faluns framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C) efter att ha anlänt invigningen bestyckad med blomsterkvast.
Han utvecklar:
– Initiativet har tagit form över tid, men nu är det formellt via avtal och finansiering. En bärande idé med samarbetet är att kommunen bistår med resurser och Röda Korset bistår ensamkommande ungdomar med stöd och insatser. Som möjliggör ökad gymnasiekompetens, jobb och att komma tillrätta bra i Falun.
Oppositionsrådet Jonas Lennerthson (S) fortsätter i termer av det tänk som präglar ansatsen som sådan.
– Tror att det här är det första riktigt stora samarbetet med dylikt upplägg.
Det ger en styrka, då detta är ett projekt svårare för kommunen att enbart driva i egen regi.
Lennerthson landar därpå i partnerprojektets själva fundament.
– Det finns flera ingångar i det här som är spännande, och kärnan är humanitär. Det kan gynna både enskild person och kommunen i stort, betonar han.
Röda Korsets nya högkvarter på Norra Järnvägsgatan utgör härav också utgångspunkt i en verksamhet med flera tentakler.
Anna Hägg-Sjöquist, tidigare generalsekreterare för Svenska FN-förbundet, är ny riksordförande för Röda Korset.
När den nya second hand-butiken i de spatiösa lokalerna invigs belyser hon i allvarliga formuleringar ett bitvis mycket ansträngt världsläge. Och butikernas viktiga funktion.
– Klimatomställningen utgör en otrolig humanitär prövning. Översvämningar, bränder, exemplifierar hon i ett laddat globalt svep och omnämner även pågående kris i Afghanistan.
– Här har dessa butiker en oerhört viktig roll att spela. De utgör en välkomnande plats och en stödinsats inte bara på lokal nivå, utan med internationella värden, framhåller Anna och meddelar en stolthet över Faluns hjälp till det fattiga och krigshärjade Jemen.
Högkvarterets flerfaldiga funktioner vidimeras också av Röda Korset Faluns dynamiska duo i Urban och Patricia Lindblom. Viktiga kuggar i en helhet som har såväl regionala som nationella och internationella motsvarigheter.
Faluns färskaste framryckning på det konstruktiva planet leds av Niklas Csagola. I rollen som processledare för ovan nämnda IOP befinner han sig i händelsernas origo.
Csagola är närmast meriterad från Region Dalarnakopplade strategin ”Grön rehab”, där tyngdpunkt vilar på att stötta människor med fysisk och psykisk ohälsa.
– Tycker att det här känns enormt givande, och vi är i gång sedan vårkanten, upplyser han.
Och förklarar de färdigheter, resultat och stärkande syften man hoppas uppnå.
– Man kan säga att ena hälften i arbetet är mer praktiskt rotat. Hjälpa fler att uppnå gymnasiekompetens och sedan att skaffa ett fast jobb inom sex månader därefter.
– Den andra delen i projektet är mer individbaserad. Aktiviteter som att vandra, vistas nära djur och natur, vidga vyer och skapa glädje. Ge de här ungdomarna ökad samhällsorientering, upplysa om rättigheter och skyldigheter. Normer och struktur, öka förståelse för hur saker och ting funkar i det svenska samhället. Hur det hela hänger ihop, redogör Niklas för flertalet av projektets positivt präglade poänger.
Han berättar att många ungdomar söker sig just till Röda Korsets lokaler och att nya mötesplatsen i Britsarvet därför är betydelsefull.
Projektet omfattar bland annat 60 av kommunen kartlagda ungdomar som kan stärkas av projektet.
Niklas Csagola betonar vikten av kommunens resurser, och att ett av många medvetna mål är att flytta hinder till fördel för möjligheter.
– Jag brinner för det här, och det känns väldigt fint att ha en utmaning med så här fina förtecken. Går in i det här med öppet sinne och mycket vilja.
Han fortsätter:
– Har fantastiskt folk omkring oss i arbetet och organisationens volontärer är ovärderliga. Jag imponeras även av det bemötande och den positiva respons ungdomarna själva ger.
Niklas Csagola avrundar med en konkret konklusion av vad som nu är i vardande.
– Den här satsningen har många plan, från förtroendebyggande till mer resultatinriktade faktorer. Ungdomarna har viljan som krävs, den skiner igenom. Tillsammans siktar vi framåt.
Processledare Niklas Csagola. Foto: Sonny Jonasson

Joakim Storck (C) och Jonas Lennerthson (S). Foto: Sonny Jonasson

Urban Lindblom, Röda Korset Falun. Foto: Sonny Jonasson
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!