Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
E16 beskrivs som en tongivande transportled av flertalet politiker och tunga namn inom försvarsmakt och infrastruktur. Därför önskas upprustning och kanske även förlängning av denna Europaväg.
Foto: Sonny Jonasson

Politiker och försvar vill se rustning av E16

DALARNA. Politiker och försvarsmakt betonar nu betydelsen av Europaväg 16. Man önskar bättre standard på en väglänk som uppges viktig i flera avseenden. Vid ett rådslag på dalamark förs frågan framåt. – Om vi blir del av det transeuropeiska transportnätet kan det finnas EU-medel att söka för infrastrukturinvesteringar längs E16, säger Sofia Berglund som är projektledare för Partnerskap E16.

Programförklaringen för rådslaget är tydlig i sitt budskap.
“Vi kommer att strida för bättre standard på E16 – den viktiga öst-västliga förbindelsen”, lyder den gemensamma hållningen.
På plats vid Dalarna Science Park är en stor skara kommunalråd i Dalarna och Gästrikland.
Därtill gästas arrangemanget av chefer inom Dalregementet samt representanter för Finlands och Norges intressen i ämnet.

Det namnkunniga sällskapet belyser E16:s framträdande funktion och behov av upprustning ur flera aspekter.
Ronny Modigs är chef för Dalregementet. Han delger sin och regementets uppfattning i sammanhanget. Helheten av omvärld, totalförsvar och kopplingen till E16 beskrivs som en viktig öst-västlig förbindelse med Norge.
– Ska exempelvis Finland få hjälp från Nato, så kommer många av styrkorna som anländer till norska hamnar att passera genom Sverige på E16 och via Gävle färdas vidare till Finland, menar Ronny Modigs.
– Därför är E16 är en viktig militär transportled och en upprustning av vägen skulle stärka Sveriges försvar, utvecklar han.

Dalregementsgruppens chef Daniel Banck och Ronny Modigs som är chef för Dalregementet. Duon ger här försvarets syn på E16:s framträdande betydelse. Foto: Sofia Berglund

Vid mötet deltog också Hannu Asumalahti digitalt som representant för finska hamnkommunen Rauma.
Där utreder man möjligheten att förlänga E16 österut. Han meddelar att berörda finska kommuner längs den tilltänkta sträckan har mobiliserat sig och är överens. Detta om att en förlängning av E16 skulle knyta samman Norge, Sverige och Finland och bilda just en viktig öst-västlig förbindelse. Denna betraktas kunna gynna ländernas gemensamma försvar, godsflöden mellan länderna och i viss mån även turism. Som tänkvärd parentes nämner Hannu också att E16 då skulle sammanbinda de tre stora skidorterna Falun, Oslo och Lahti.

Han konstaterar att – om arbetet fortskrider enligt plan – så gör Finland en ansökan till FN hösten 2024 om att ombilda befintlig väg till Europaväg 16.
Den föreslagna förlängningen i Finland består till största del av Finlands nuvarande riksväg 15, som uppges hålla hög standard.
Hannu menar att 90 procent av den tilltänkta förlängningen ingår i det övergripande gemensamma Europiska transportnätverket (TEN-T).

Sofia Berglund, även infrastrukturstrateg vid regionala påverkansgruppen Infram, ser positivt på möjligheter som dessa.
– Det skulle kunna gynna våra möjligheter att E16 blir en del i TEN-T även på den svenska sidan, säger hon.

Sofia Berglund, projektledare för Partnerskap E16 samt infrastrukturstrateg vid Infram. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Sofia fortsätter:
– Om vi blir del av det transeuropeiska transportnätet kan det finnas EU-medel att söka för infrastrukturinvesteringar längs E16.
– En förlängning skulle också stärka möjligheterna till fler godsflöden mellan länderna. Ett egyptiskt lastfartygsrederi har sedan frågan om förlängning väckts visat intresse av att trafikera sträckan mellan Gävle hamn och Rauma i Finland, upplyser hon.

Hans Unander (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun samt ordförande för Partnerskap E16.
Han avrundar genom att framhålla fler lokala och regionala fokusområden för Partnerskap E16.
– E16 är också viktig för våra industrier och besöksnäringen, säger Unander.

Hanröleden i Falun. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Fakta – detta vill Partnerskap E16
Partnerskap E16 meddelar att politikerna längs det svenska stråket är överens i att strida för högre och säkrare standard längs hela Europaväg 16.
För detta menar man att det krävs en upprustning eller utbyggnad av följande sträckor:
▪ Förbifart Yttermalung
▪ Mötesseparering av Faluns östra infart, Lönnemossa–Klingvägen
▪ Mötesseparering öster och väster om Hofors
▪ En ny gränsövergång mellan Torsby–Kongsvinger
▪ Investeringar för förbättrad framkomlighet på E16 förbi Falu tätort (Lugnetleden/Hanröleden)

Politiker i Partnerskap E16
▪ Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande, Malung-Sälens kommun och ordförande för Partnerskap E16
▪ Daniel Olsson (S) kommunalråd, Gävle kommun
▪ Per-Ola Grönberg (L) kommunalråd, Sandvikens kommun
▪ Tomas Isaksson (S) kommunstyrelsens ordförande, Hofors kommun
▪ Anders Lindh (M) kommunalråd, Falu kommun
▪ Ulrik Bergman (M) kommunalråd Borlänge kommun
▪ Fredrik Jarl (C) kommunstyrelsens ordförande, Gagnefs kommun
▪ Marcus Kock (S) kommunstyrelsens ordförande, Vansbro kommun
▪ Peter Jonsson (S) kommunstyrelsens ordförande, Torsby kommun
(Källa: Partnerskap E16)

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,436292" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!