EXTRAMATERIAL

PMU Second Hand i Falun

Cirkeln för ett nytt år sluts. Och på PMU Second Hand i Falun summerar man ett år där tusentals saker fått nytt liv. Butikschef Sandra Waldon är extra glad för att verksamheten fått bidra till en meningsfull gemenskap och arbetsplats för många och dessutom möjliggjort att människor över hela världen fått chans till ett bättre liv.

– Vi pratar ofta om att vara del av ”loopen” som förändrar liv och miljö. När man ”loopar” genom att skänka kläder och prylar eller är med och arbetar eller handlar i vår butik så gör man en livs-
avgörande insats, säger Sandra.

På PMU Second Hand i Falun står det aldrig stilla. Utifrån kan det verka som vilken butik som helst men på insidan händer massor som man kanske inte tänker på. Det är det en välbesökt butik, men det är också en plats där både människor och saker får en andra chans.

– Vi tycker att vi har världens bästa arbetsplats! utbrister kollegorna Sandra Waldon och Linda Kransholm, butikschef respektive biträdande butikschef.

– Det är så mycket mer än bara en butik. Det arbete som sker genom butiken är bara möjligt tack vare det stora engagemanget som finns i Falun, tillägger Sandra.

Att via överskottet förmedla hjälp via internationellt bistånd och sociala lokala projekt och samtidigt värna miljön är butikens huvudsakliga mål. Arbetet drivs av en stor blandning av härliga individer – anställda, volontärer och arbetsplatsplacerade personer. Under året har 72 personer fått möjlighet att göra bland annat praktik, samhällstjänst, språkträning och arbetsträning.

– Vi ser att vi är en viktig plats för vår stad. Vi vill vara en trygg plats med högt i tak, där många får ta ett första steg in på arbetsmarknaden, säger Sandra. Och Linda tillägger:

– Vi vill bidra till arbetsglädje. Ge människor ett självförtroende och sedan få lyckönska dem på den fortsatta resan. Det roliga är att många har så trevlig att de efter en arbetsträning väljer att stanna kvar som volontärer.

Det är inte bara mångfalden av kollegor som är stor. Varje vecka kommer ca 3000 besökare för att fynda och handla hållbart. I ekonomiskt tuffa tider letar sig fler till secondhandbutiker. Men det blir också fler som brinner för åter-bruk, menar butikscheferna.

På PMU Second Hand Falun finns något för alla kunder. För de som har lite mindre ekonomi, för de som letar dyr-gripar, för de som söker saker man kanske inte hittar någon annanstans och för de som vill handla mer hållbart. Gåvomottagningen är öppen sex dagar i veckan och generositeten och viljan hos faluborna att ”loopa” för miljö och liv är stor, berättar Linda.

– Det är med stor tacksamhet vi kan driva vår butik och vi gör vårt bästa för att Second Hand ska komma ”First hand”. Därför jobbar vi mycket med att skapa en så intressant och trevlig butik vi kan, säger hon.

Hela dagskassor har under året skänkts till bland annat RIA Hela människans Natthärbärge och Världens barn, men varje öppetdag genereras biståndspengar som ger människor bättre levnadsvillkor.

– Vad alla kanske inte vet är att PMU jobbar i över 30 länder med 104 olika projekt. Allt för att ge människor chans till en bättre vardag, berättar Sandra.

PMU arbetar dagligen för att hjälpa de allra mest utsatta att bland annat få tillgång till rent vatten, sjukvård och utbildning. I projekten ligger fokus på fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter samt teman såsom fred och demokrati, jämställdhet samt miljö och klimat.

– Det är fantastiskt att vi med vår butik kan ge en människa på andra sidan jorden en väg ur fattigdom. Det är så mycket gott vi får vara med och jobba för. säger Sandra.

 

Fakta PMU Second Hand i Falun
Adress: Zettergrens väg 2
Tel: 023-663 30 30
E-post: falun@pmu.se
17 https://pmu.se/stores/falun/

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS