Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska nu inhämta förslag tänkta att leda till bland annat förbättrat trafikflöde i citys södra delar, där Resecentrum och Knutpunkten ingår.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Vill skapa bättre flöde i Faluns södra centrumstråk

FALUN. Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd signalerar för ökat fokus på centrums södra delar. Området innefattar bland annat området kring Resecentrum och Knutpunkten.

I ett pressmeddelande från nämnden i fråga förklaras syftet vara flödeshöjande åtgärder för södra centrum kring Resecentrum och Knutpunkten.
Vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde förra veckan fattades beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder i detta sammanhang.

Förslagen ska utgå från en så kallad fyrstegsprincip som innebär följande tankestrategi:
▪ “Tänk om”
▪ “Optimera”
▪ “Bygg om”
▪ “Bygg nytt”

Avslutningsvis upplyser nämnden – via ordförande Peter Sjölund (M) samt 1:e vice ordförande Daniel Reuithe (S) – att arbetet med flödeshöjande åtgärder är en av de 89 punkter som är överenskommet av Faluns politiska majoritet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Sjölund (M). Foto: Pressbild
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Daniel Reuithe (S). Foto: Pressbild
[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,395214" yot yod ap]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!