Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Fritidsbanken finns sedan tidigare i Avesta, Borlänge, Hedemora, Mora, Smedjebacken, Säter och Vansbro. Bilden är tagen på Fritidsbanken i Avesta.
Foto: Sara Flodin

Planer på Fritidsbank i Ludvika

LUDVIKA. Att ha en “bank” med fritidsprylar som invånarna kan låna gratis är något som många kommuner i Dalarna har. Fullmäktige har samständigt yrkade bifall på motion om att Ludvika ska ansluta sig till Fritidsbanken. – Det finns ingen lag som säger att man ska ha Fritidsbank, påtalar kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson (S), som dock ställer sig positiv till att inrätta en sådan i kommunen.

Lars Handegard (V), Åsa Wikberg (MP), Sarah Hjälm (C) och Stefan Karlsson (L) har föreslagit att Ludvika kommun ska inrätta en Fritidsbank som lånar ut olika former av sportutrustning. Avesta, Borlänge, Hedemora, Mora, Smedjebacken, Säter och Vansbro är sedan tidigare knutna till Fritidsbanken, vilket är ett koncept som kommunen anknyter sig till.
– Det är ett sätt att göra det smidigare, säger Pettersson och lägger till att kommunen tidigare titta på om de kan göra samma sak med hjälp av föreningar.
– Du kan kalla det “Fritidsbibliotek” eller något annat, men då måste du bygga upp ett eget koncept, berättar Pettersson och förklarar vidare:
– Kommunfullmäktige har tagit beslut om att starta en Fritidsbank, men kommunstyrelsen kan naturligtvis föreslå att man gör på något annat sätt.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson (S) och kommunalråd HåGe Persson (M) måste hitta sätt för att finansiera en Fritidsbank. Foto: Sara Flodin

Kommunalråd HåGe Persson (M) påtalar att det kan bli dyrt för den barnfamilj som vill prova på olika idrotter.
– Det som är grunden i det hela är att få fler ungdomar att bli aktiva i att sporta, förklarar Persson.
– Det ökar utbudet för de som flyttar in, men det är lika viktigt för de invånare som vi redan har och som inte har råd att prova på sporter. Det finns en stark socioekonomisk effekt av att göra det här, tror Leif.
En uppskattning av kostnaden för att driva en fritidsbank gjordes i samband med att frågan utredes 2021. Den årliga kostnaden beräknades då till 2 200 000 kronor per år. I beräkningen ingick kostnader för lokalhyra, drift av lokal, medlemskap i Fritidsbanken Sverige, leasing av fordon samt kostnad för drivmedel, lönekostnader för anställd personal samt inköp av reservdelar, verktyg, maskiner och arbetskläder.
– Så får vi se om vi kan inrymma den kostnaden i kommande budget för 2025, säger Pettersson.

Läs mer: Då barnfattigdomen är stor i Ludvika hoppas Rädda Barnen på en fritidsbank

Kommunalrådens intention är att fritidsbanken ska vara ha året runt-verksamhet och Pettersson önskar lokaler med bra läge.
– Fastighetsbolaget får titta på var lämpliga lokaler finns, säger han.
Persson tycker att det finns många positiva dimensioner i en fritidsbank. Att fler samsas om prylar sparar in resurser.
– Klimatsmart genom att utrustningen verkligen används.
– Det blir en hållbarhetstanke i det. Vi har väl alla dåliga samveten över sportgrejer vi har haft nyårslöften kring, säger Pettersson och skrattar.
– Jag ser största vinningen i att barn och ungdomar blir aktiva framgent och fritidsaktiviteter håller barn och ungdomar borta från dumheter, inflikar Persson men lägger till att utlåningen varken får slå ut Säfsen eller Fjällbergets skiduthyrning.
– Det är viktigt att tänka på att föreningar får in en slant genom uthyrning.
Fullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på var ansvaret för verksamheten ska ligga samt vilken budget som krävs. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2024.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!