Vissa Sälen-turister uppges ignorera rådande restriktioner och butiksinnehavares uppmaningar. “Det här är givetvis oacceptabelt. Folk måste respektera restriktionerna”, understryker smittskyddsläkaren Anders Lindblom.
Foto: Sonny Jonasson

Otillräckliga vaccinleveranser – och Sälensituation oroar smittskyddsläkare

Region Dalarnas vaccinationsmaskineri är omfattande. Dock får man inte tillgång till överenskommen mängd vaccin.

– Astra Zeneca kan inte leverera de mängder man utlovat, säger smittskyddsläkaren Anders Lindblom.

Anledningen till ovan nämnda problematik är i dagsläget inte klarlagd, och att läkemedelsföretaget inte förmår prestera utlovad mängd påverkar således ruljangsen kring vaccineringen i Dalarna.
– De har nämnt skäl kopplade till kapacitet, men exakt vad det handlar om vet jag inte och kan därför inte svara på, berättar smittskyddsläkaren Anders Lindblom.
– Delar av Pfizers vaccin blev ju fast i Tyskland på grund av en snöstorm, men här är det inte fråga om något sådant. För vecka 9 visar nuläget att vi får 60 procent av utlovad mängd, och för vecka 10 är siffran 26 procent, utvecklar han kring dilemmat.

Att vaccinera länets befolkning är av uppenbara skäl ett projekt modell större, vilket gör anspråk på enorma resurser.
Otillräckliga vaccinleveranser utgör därav en påtaglig prövning för vården.
– Det är en stor apparat att planera och kalla in folk som utför vaccinationerna, och jättejobbigt att avboka dem som skulle vaccinerat sig. Att inte få utlovad mängd vaccin innebär också stora svårigheter för dem som hanterar logistiken, konstaterar Anders.

I sportlovstider är fjällvärlden frekvent omdiskuterad ur smittspridningssynpunkt.
Anders Lindblom upplyser att det i Dalarna främst handlar om läget i Sälenfjällen.
Och nuläget ger anledning till oro.
– Det finns en osäkerhet runt Sälen. Vi får indikationer från ägare till bensinstationer och affärer längs vägarna att turister inte iakttar önskad försiktighet. Därtill att de inte bryr sig när butiksinnehavarna påpekar detta.
– Det här är givetvis oacceptabelt. Folk måste respektera restriktionerna.

Han påtalar också de flertal aktuella virusmutationer som utgör nyckfull variabel i kampen mot covid-19.
– I Sälen finns ju fall av den sydafrikanska varianten. Vi vill absolut inte ha en ökad smittspridning där, som sedan också kan öka smittan ute i samhället, understryker Anders Lindblom.
Kan det bli aktuellt att de åläggs pausa eller tillfälligt stänga verksamheten?
– Inte vad jag vet i dagsläget, och det är i så fall ett beslut som fattas av regeringen. Men om smittspridningen tilltar kan ju frågan sannolikt bli aktuell.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS