Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Regionens administration har tillåtits växa vilket i förlängningen sker på bekostnad av kärnverksamheterna”, menar moderata oppositionsråd i ett budgetförslag som presenteras parallellt med majoritetens dito.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Oppositionen i regionekonomisk replik

DALARNA. Moderaterna i Region Dalarna kommunicerar ett eget budgetförslag. “Moderaterna lägger fram en balanserad budget där fokus ligger på att bromsa nettokostnadsutvecklingen”, framhåller man i sin kommuniké.

“Vid slutet av 2024 ska vi nå vårt mål, en budget på plus 1 miljon kronor”, framlägger den moderata oppositionen i regionpolitiken.
Via ett aktivt arbete med intäkter (50 miljoner) och minskade kostnader (310 miljoner) skapas utrymme för satsningar på 110 miljoner kronor.
Den moderata framstöten anländer som en ekonomiskt riktad replik till majoritetens förslag till regionplan och budget.

Man menar bland annat att det i opposition är vanligt att presentera mer kostnadsdrivande budgetförslag än majoriteten.
“Att gå med stora underskott är dock detsamma som att lägga över kostnaderna på våra barn. Det är inte ett alternativ för Moderaterna i Region Dalarna”, formulerar man sig.
Vidare visar man de grundläggande förutsättningar man utgår från i sitt budgetarbete:
▪ Att ingående balans är i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 14 november 2022: – 249 miljoner kronor
▪ Att budgetresultatet för helår 2024 är + 1 miljon kronor
▪ Att man fokuserar både på att öka intäkterna och att minska kostnaderna
▪ Att man disponerar 110 miljoner kronor till nya satsningar

Björn Ljungqvist (M), regionpolitiskt oppositionsråd. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Fortsättningsvis nämns att man under förra mandatperioden vände minus till plus och byggde upp ett av de största överskotten bland landets regioner, med soliditet som gick från 1 till 26 procent.

“Vi har visat att vi klarar att vända utvecklingen. Tyvärr ser vi hur nuvarande majoritet väljer att skylla underskotten på regeringen Kristersson, istället för att visa det ledarskap som behövs för att inte underskotten ska skena”, menar man.

I kungörelsen, med bland annat oppositionsråden Björn Ljungqvist och Ulf Berg som avsändare, betonas också följande:
“En kris utmanar vår region men öppnar även nya möjligheter. Med högre effektivitet och ändrade arbetssätt går det att minska kostnaderna för exempelvis inhyrd personal.”
Vidare:
“Regionens administration har tillåtits växa vilket i förlängningen sker på bekostnad av kärnverksamheterna, man får kort sagt mindre vård för pengarna. Ett sparbeting läggs därför där de administrativa kostnaderna minskar med 50 miljoner.”

Ulf Berg (M), regionpolitiskt oppositionsråd. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Avslutningsvis uppges en vilja att vården ska komma närmare medborgarna, att primärvården ska stärkas och att man önskar utveckla ett pilotprojekt med vårdcentraler på hjul.
Därtill hyser man ambitioner att förändra kollektivtrafiken i struktur och tidtabell, vilket ska möjliggöra ökad kundnöjdhet och förbättrad ekonomi i sammanhanget.

Beslut kring regionplan med budget för åren 2024–2026 fattas av regionpolitiken vid regionfullmäktige som hålls den 12 och 13 juni.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,274859" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!