Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Sara Olsson och Margaretha Helgesson i Tersens höstsprakande trädgård. Nästa helg slår man upp portarna för öppet hus på det omtyckta gemenskapsboendet.
Foto: Sonny Jonasson

Öppnar portar till unik gemenskap

FALUN. I ett lummigt Britsarvskvarter hittas en boendestrategi byggd på gemenskap. Kooperativet Tersen är ett långt led av länkar i ett socialt liv. Nu håller man öppet hus för att lyfta detta koncept – och locka framtida boendefränder. – Grundtanken är att man flyttar hit när man fortfarande är i arbetsför ålder, säger Sara Olsson.

Sara och ett gäng vänner i kollektivhuset Tersen bjuder gedigen inblick i vad det hela handlar om.
Över en kopp rykande java i husets hjärta – en salong för fika och prestigelöst umgänge – sätter de ord på en samvaro som gör skäl för ordet i fråga.
– Att varje dag få bo här och att umgås på den här platsen, det är otroligt värdefullt. Det här är min lilla värld, och det är på sätt och vis det viktigaste som hänt mig. Det lilla blir det stora, förklarar Urban Falk som är en av nu totalt 57 personer med bostad på Tersen.

Han får medhåll från kompisarna Erling, Sten, Mats, Sara, Gunnar och Margaretha.
Sällskapet har i varierande antal år försänkt bopålarna på Tegelvägen 18, men samtliga delar engagemang och glädje i att driva vardagen framåt.
Sara Olsson konstaterar att det senare utgör en röd tråd då alla på sitt sätt bidrar till husets olika ruljangser.
– Vi har flera grupper med ansvar för exempelvis matlagning, aktiviteter, husskötsel och mycket annat. Att ingå i matlagningsgruppen sker på roterande årsbasis och är ju av förståeliga skäl viktigt, men allt annat är frivilligt. Alla deltar på något sätt i att skapa den goda stämning som råder här. Vi har även en egen orkester.

Hon fortsätter:
– Samtidigt har man givetvis sitt eget individuella liv och sin egen lägenhet, men gemenskapen är en viktig del i att bo så här.
Gunnar nickar och inflikar:
– Det är ett gemenskapsboende. Vi finner stort värde i att det alltid finns något att göra, någon att prata med och så vidare. Här behöver man sällan ha tråkigt, ler han.

Hög stämning i köket när matlagningsgruppen förbereder en festlig fredagsmiddag på Tersen. Foto: Sonny Jonasson

Ett kriterium för att ansluta till kooperativa hyresrättsföreningen Tersen är att man är minst 40 år och ej har hemmavarande barn.
Första prioritet när en av de totalt 44 lägenheterna blir lediga är huruvida någon redan boende vill byta lya. Lägenheterna är i storlek om ettor, tvåor, treor och fyror, med tyngdpunkt på de två förstnämnda.
Därefter utgår man från en intresselista, och denna uppges i nuläget inte vara överdrivet lång.

Inom kort kan den dock komma att växa, då Tersen den 1 oktober står värd för ett öppet hus-evenemang.
– Ett öppet hus är tänkt att visa upp vår verksamhet, visa att vi finns. Vad vi står för och vad vi vill. Skapa intresse för Tersen som boendeform och även inspirera fler till att bo så här, berättar Gunnar.
– Vi välkomnar gärna intressenter bland dem som ännu inte uppnått pensionsålder. Det här är ju ingen form av vårdboende, men gemenskapen innebär att vi vårdar varandra i social mening, betonar han.

Gemensamma måltider är en sammanflätande faktor. Arrangemang vid högtider en annan. Därtill den prunkande trädgården som bjuder både bär och grönsaker samt plats för aktiviteter.
Sara Olsson ger en rundvandring där gym, bastu, ateljé, sy – och vävstuga, verkstad, bibliotek, gästrum, hobbyrum och tvättstuga utgör några av de många faciliteterna.
Tersens grundstruktur finns i form av ett aktiebolag där aktierna ägs av föreningen.
Hyresgästernas kollektiva helhet är kärnan i allt som här pågår. Man sköter mycket av husets förvaltning, och snart stundar en renovering av fönster. Man har också installerat solceller.
Sara Olsson:
– Vi har månatliga husmöten där vi diskuterar stort och smått. Överlag är samtalet alltid levande i detta hus. Och med just detta upplägg i denna boendeform är vi nog unika i Sverige.

Hon sammanfattar:
– Pandemin var jobbig på många sätt, men den svetsade också oss samman ännu mer. Vi lärde känna varandra än bättre. Tersen är populärt, många som bor här blir kvar väldigt länge. Det känns fint att vi nu ska visa upp den här platsen för fler Falubor.

Sedan 2005 drivs Tersen som kooperativ hyresrättsförening på Tegelvägen i Britsarvet. Foto: Sonny Jonasson

Öppet hus på Tersen
• Vad: Öppet hus på gemenskapsboendet och kooperativet Tersen
• Var: Tegelvägen 18, Britsarvet
• När: Den 1 oktober, 11.00–14.00
• Kuriosa: I specifika utrymmen pågår ständigt olika former av konstutställningar, och korridorer har därför förärats ny belysning för att skapa en mer stämningsfull inramning

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1351,173978" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!