Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Therese Lundstedt Niord och Sofia Nilsson understryker vikten av att arbetsplatser jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa. “Många satsar på detta, men vår upplevelse är att mycket behöver ske”, säger Therese.
Foto: Sonny Jonasson

Om ledaransvar och att motverka ohälsa på jobbet

FALUN. Sjukskrivningarna till följd av psykisk ohälsa ökar. Ett oroande mönster med stora konsekvenser för både människa och samhällsekonomi. Nu ger lokal expertis sin syn på hur företagsledare kan stärkas i förmågan att hantera och förebygga psykisk ohälsa hos medarbetare. – Kommunikation och dialog är alltid positivt. Tystnadskultur och att inte låtsas om problemen hjälper ingen, säger Therese Lundstedt Niord.

Therese är vd för Mottagning Bergmästaren, en lokal företagshälsa och privatläkarmottagning på regementsområdet i Falun.
I sällskap av företagets HR-koordinator Sofia Nilsson ger hon insyn i delar av mottagningens fokusområden.
Duon och deras kollegor möter dagligen individer som är sjukskrivna i sviterna av psykisk ohälsa.
– Det finns flera utmaningar gällande psykisk ohälsa, men det finns också strategier och metoder för att motverka den här negativa trenden.
Therese fortsätter:
– I vissa fall är kanske inte arbetsplatsen första anhalten, utan snarare vården. Men Sverige har också en krisande psykiatrisk vård, och behovet av att bromsa den här ohälsosamma utvecklingen är stort.

Therese och Sofia framhåller härav såväl individers som större gruppers arbetsmiljö som viktiga i sammanhanget.
Att den upplevda hälsan privat och på jobbet ofta påverkar varandra och kan orsaka en samlad smocka av ohälsa.
– Som arbetsgivare har man ett ansvar att värna om och få sina medarbetare att må så bra som möjligt. Det är inte hållbart att säga “nja, det där är nog mest privata problem”, för även om det är så kommer det att påverka personens arbetsinsats, redogör Therese.
Hon utvecklar kring dilemmat:
– Har man utmaningar privat, och sedan även tufft på jobbet, innebär det en negativ kombination som kan leda till att krafterna tar slut.

Sofia Nilsson och Therese Lundstedt Niord vid Mottagning Bergmästaren. Foto: Sonny Jonasson
Sofia Nilsson och Therese Lundstedt Niord vid Mottagning Bergmästaren. Foto: Sonny Jonasson

Therese åskådliggör det hela genom att hälla vatten i ett glas. Varje påfyllning visualiserar en betungande ökning av privata och jobbrelaterade prövningar. Med den oundvikliga konsekvensen att det till sist svämmar över.
– Det är ofta så det kan gå till. Allt rämnar när man inte orkar mer, konstaterar hon bekymrat.

Sofia nickar instämmande och tar vid:
– Det allra bästa är självklart om man kan hinna motverka detta i tid, och därför är tidiga insatser den röda tråden i dessa frågor.

Hon utvecklar:
– Det är inte det lättaste, men det finns tecken på psykisk ohälsa, att någon har det tungt. Irritation är en vanlig konsekvens av stress, att saker och ting får större proportioner än vanligt. Att skrivaren på kontoret är trasig kan plötsligt framstå som det värsta som någonsin hänt, exemplifierar hon.
– Hög frånvaro kan vara en annan varningssignal. Något som är viktigt och ett bra första steg är att man som företagsledare frågar hur personen mår.
Therese är av samma åsikt och betonar att en fråga som denna ofta uppskattas av mottagaren.
– Det är vår erfarenhet att kommunikation och dialog alltid är positivt. Tystnadskultur och att inte låtsas om problemen hjälper ingen. Det är även värt att nämna att sjuklönen ju alltid betalas av arbetsgivaren.

Lundstedt Niord avancerar i ämnet:
– Det finns dyster statistik som i dag visar att var femte person någon gång får en depressionsdiagnos. Och då finns det högst sannolikt även ett enormt mörkertal.
Hon framhåller att det i ett samhällsperspektiv även finns ett logiskt samband mellan hälsa och ekonomi.
– Så är det, och därför finns ytterligare anledningar att lära sig mer om psykisk ohälsa och att motverka detta. Mår medarbetaren bra så mår också företagets plånbok bra, säger Therese.

En rapport från Skandia visar att de längre sjukskrivningarna kostade Sverige cirka 75 miljarder kronor under 2023. Nästan hälften av sjukskrivningarna uppges bero på psykisk ohälsa, och med en siffra på 50 procent återfinns Dalarna på en mindre positiv andraplats i hela landet.
Sofia och Therese är medvetna om dessa oroande volymer.

De ger fler tips för att identifiera och hantera dessa hälsofrågor i en personalstyrka.
– Otydliga krav kan vara ett vanligt problem. Ofta uppfattar människor vad de förväntas göra på väldigt olika sätt, och detta kan leda till friktion i gruppen. Att vissa gör mer, andra mindre, och att man upplever en orättvisa.
– Det kan vara en grogrund till frustration och konflikter, och samtidigt som någon tar det lite lugnare så jobbar en annan mer eller mindre ihjäl sig, säger Sofia.
Therese nämner tänkvärda metoder för arbetsgivare att ha ständigt närvarande.
– Chefen måste hela tiden hålla sig uppdaterad, vara med i matchen, för att göra en liten sportliknelse. För när en situation hunnit gå för långt, vad gör man då?

Här betonar Therese att hon och kollegorna gärna är med så tidigt som möjligt i processen.
I dagsläget är en av Mottagning Bergmästarens större kunder det kommunägda fastighetsbolaget Kopparstaden, som har cirka 120 anställda. Storleken på kundföretagen varierar men är som regel små eller medelstora företag.

"Irritation är en vanlig konsekvens av stress, att saker och ting får större proportioner än vanligt", exemplifierar Sofia Nilsson och Therese Lundstedt Niord. Foto: Sonny Jonasson
“Irritation är en vanlig konsekvens av stress, att saker och ting får större proportioner än vanligt”, exemplifierar Sofia Nilsson och Therese Lundstedt Niord. Foto: Sonny Jonasson

Therese och Sofia sätter ord på några av de metoder som är vettiga i kampen mot psykisk ohälsa:
▪ Jobba preventivt med hälsokontroller via sjuksköterska
▪ Medarbetarsamtal och hälsoenkäter
▪ Titta närmare på hur företaget funkar organisatoriskt
▪ Erbjud medarbetaren de resurser företaget har, tipsa om exempelvis kbt-terapi
– Det här har alla att vinna på. Vi kan också bidra med att ta fram en rapport som ger ett bra underlag över hur personalen mår, och vi har tillgång till psykiatrisk expertis, säger Therese.

Hon vidareutvecklar:
– Psykisk ohälsa hos medarbetare kan vara svårt för chefer att brottas med. Okunskap är vanligt och det kan handla om ganska komplexa frågor. Många är duktiga och satsar på detta arbete, men vår upplevelse är att mycket behöver ske på det här området.

I sin yrkesroll höll hon nyligen en föreläsning för drygt 80 personer där merparten har chefs- eller HR-roller i offentlig sektor.
– Jag pratade bland annat om rehabiliteringsansvaret vid psykisk ohälsa. Känslan är att det finns ett stort intresse att veta mer var man kan vända sig i dessa frågor. Vi vill lyfta fram en positiv syn på att jobba förebyggande inom det här.
Hon får medhåll av Sofia Nilsson och duon avslutar samstämmigt:
– Som arbetsgivare behöver man inte krångla till det onödigt mycket. Bemöt psykisk ohälsa på samma sätt som du bemöter den fysiska ohälsan. Fråga personen hur denne mår. Och det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om individens privata problem, det privata och arbetet påverkar ofta varandra.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!