Mellan Tunet och Tolsbo ska det bli cykelväg. Planerad byggstart är tidigast sommaren 2024.
Foto: Karin Diffner

”Olyckligt att det blir ett glapp”

BORLÄNGE. Någon ny belysning ser inte ut att komma upp på Smedjebacksvägen. – Det är olyckligt att det blir ett glapp tills nya gång- och cykelvägen är klar, säger Gustaf Högkvist på plan- och markkontoret.

Enligt Gustaf Högkvist, som är strateg på plan- och markkontoret, måste stolparna tas ner för att de blivit utdömda i en besiktning, både själva stolparna och elen.
– Det fanns risk för att kablar skulle ramla ner eller stolpar ramla omkull.
Enligt Högkvist så belyser inte kommunen längre den här typen av vägar. Därför kommer man inte att ersätta de tre stolpar som hör till den del av vägen som kommunen ansvarar för. Men inte heller resten kommer att ersättas.
– Vi har haft en diskussion med Trafikverket och de svarar att de inte kommer inte att ersätta belysningen.

Gustaf Högkvist håller med om att vägen har tung trafik med höga hastigheter.
– Den är inte lämplig att gå på.
Var ska de boende gå, då?
– De får ta alternativa vägar.
De säger att det bara finns en väg och att den är lika mörk.
– Men den är mindre trafikerad i alla fall.

Vad säger du till de bybor som bara tycker att ni skyller ifrån er?
– Det är olyckligt att det blir ett glapp tills nya cykelvägen är klar, men det var en säkerhetsaspekt också när det gäller belysningen. I så dåligt skick som den var skulle det kunna ramla ner något, säger Gustaf Högkvist.
En cykelväg efter sträckan Tolsbo-Tunet planeras att börja byggas tidigast sommaren 2024, enligt information på Trafikverkets hemsida.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS