En arbetsplatsolycka skedde på Hitachi i slutet av januari. Företagets ledning vill inte kommentera detta då det pågår en utredning, men förklarar att ansvaret för arbetsmiljön ligger hos alla i företaget.
Foto: Maria Karlsson

Olycka på Hitachi utreds

LUDVIKA. I slutet av januari inträffade en arbetsplatsolycka på Hitachi Energy. Enligt uppgifter till Lokalt i ska en person på plåtverkstan sågat eller slipat sig i benet, något som företagets ledning inte vill kommentera då det pågår en utredning, men kommunikationsavdelningen förklarar att ansvaret för arbetsmiljön ligger hos alla i företaget.

Personer anställda på företaget intygar att det skett en olycka på företagets plåtverkstad. Lokalt i fick denna vecka en intervjutid med företagets vd Tobias Hansson för att ställa frågor om olyckan men denna avbokades av kommunikationsansvariga några timmar innan intervjun skulle ske. Därefter ville de se frågorna i förväg och svara på dem skriftligt:

Hur arbetar Ni för att undvika att olyckor sker på företaget?
– Ansvaret för arbetsmiljön finns hos alla i företaget. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna. Delaktighet är en nyckel till framgång. Vi lägger stor vikt vid det förebyggande arbetsmiljöarbete som sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård samt intern expertis inom arbetsmiljö. För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar utvärderas arbetsmiljöarbetet löpande, till exempel via ledningens genomgångar, interna revisioner, skyddsronder och daglig styrning.

Ser Ni att det kan vara risk att fler olyckor sker när många nya anställs?
– Vi vidtar extrainsatta åtgärder just kopplat till onboarding, utbildningar, träning, mentorskap etcetera för att säkra nyanställningar. Alla nya medarbetare får introduktion och utbildning direkt när de börjar och att befintliga medarbetare utbildas kontinuerligt. Vi jobbar proaktivt med hälsofrämjande insatser och för att den psykosociala arbetsmiljön ska var sund. Målsättningen med Hitachi Energys arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Utgångspunkten är att vi påverkar varandras arbetsmiljö och att arbetsrelaterad ohälsa och olyckor kan förebyggas. Vi samarbetar med kunder, leverantörer och entreprenörer för att nå vår målsättning. Vi säkerställer också att våra entreprenörer följer våra arbetsmiljöregler i enlighet med ledningssystemet.

Fler olyckor som skett på Hitachi den senaste tiden?
– Vi kan inte svara på frågor som rör Hitachi men på Hitachi Energy har det inte skett några allvarliga olyckor den senaste tiden.

Företaget vill inte svara på om personen blev allvarligt skadad eller om olyckan anmälts till Försäkringskassan eller till Arbetsmiljöverket.
“Vi kan inte kommentera det enskilda fallet eftersom det pågår en utredning”, svarar pressavdelningen.
I september förra året utsattes en man i 20 års åldern för en strömgenomgång vid en transformator på Hitachi Energy. Mannen fördes till sjukhus men förundersökningen lades ner då skadan ansågs som ringa.

Hitachi Energys vd Tobias Hansson medverkade på måndagens kommunfullmäktige och påtalade då att närakuten är viktig för bygden. Foto: Sara Flodin
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS