Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Förändringar för anställda inom hemtjänsten och särskilt boende väntas i Avesta kommun.
Foto: Dreamstime

Nytt vårdschema testas i pilotprojekt

AVESTA. Vård- och omsorgen i Avesta kommun har beslutat att genomföra förändringar för sina anställda inom hemtjänsten och LSS-boende. Planerna är ett resultat av en enkätundersökning som omsorgsförvaltningen i Avesta kommun har gjort.

Enkäten som har gjorts är kopplad till schemaläggningen för vårdbiträden och undersköterskor inom vård- och omsorg. Efter att resultatet presenterades i maj, har en plan för förändringar tagits fram. Detta har gjorts i samverkan med facket.
– Vi har fört dialoger med de fackliga organisationerna och är överens om att vi ska genomföra de förändringar som majoriteten av våra medarbetare önskar, säger Elvira Sverkersson, vård- och omsorgschef i Avesta kommun i ett pressmeddelande.

En av de förändringar som planeras är att ändra de så kallade “samplaneringsområdena”. I dag utgår dessa från enheter som ligger geografiskt nära. Förändringen innebär att utgångspunkten i stället blir “typ av verksamhet”.
Enligt omsorgsförvaltningen medför detta att det för vissa medarbetare kommer att bli längre restid. Omställningen planeras att genomföras under oktober 2024.
Ytterligare en förändring planeras att verkställas i december 2024. Den innebär att ett fastare grundschema ska testas i två pilotområden, ett för hemtjänsten och ett för särskilt boende (LSS).
Uppföljning planeras under april 2025.
– Efter pilotprojektet kommer vi göra en utvärdering där vi kommer att lyssna på hur medarbetarna upplever förändringen, men även det ekonomiska utfallet och hur väl behoven i verksamheten kan tillgodoses, säger Elvira Sverkersson.

Elvira Sverkersson.
Elvira Sverkersson, vård- och omsorgschef i Avesta kommun. Foto: Privat

Omsorgsförvaltningen uppger att pilotområdena har valts ut i samförstånd mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Grunden till urvalet har bland annat varit enheter där det idag finns en relativt hög andel individanpassningar av schemat.
– Resultatet av enkäten visar att de flesta av våra medarbetare önskar dessa förändringar. Men det finns också en stor del av medarbetarna i våra verksamheter som inte önskar dessa förändringar. Vi strävar efter att få en utvärdering så ärlig och tydlig som möjligt, både vad gäller positiva effekter och eventuella utmaningar med ett fastare grundschema. Men vi märker redan nu att det finns utmaningar, till exempel i att erbjuda möjligheten att individanpassa schemat fullt ut, säger Elvira Sverkersson.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!