Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Herbert Carlén, Pia Joelson och Henrik Rapp är tre av många drivkrafter i det omfattande arbete som utmynnar i trygghetsboendet Hyttkammaren.
Foto: Sonny Jonasson

Nytt trygghetsboende växer fram i city

FALUN. Steg för steg tar trygghetsboendet Hyttkammaren form. Totalt 27 lägenheter skapas för en målgrupp i kategorin 65-plus. Intresset för de nya bostäderna beskrivs som stort. – Vi hade en visning förra veckan med över 40 personer på plats, berättar Pia Joelson.

Bostadsupplägget är i form av en kooperativ hyresrättsförening.
Detta innebär att hyresgästerna inledningsvis erlägger en summa slantar som återbetalas vid en eventuell flytt.
I hyresrättsföreningen bildar de boende sedan en egen styrelse som driver frågor och representerar lägenhetsinnehavarna.
Under projektets gång har en interimsstyrelse följt det fortskridande arbetet. I denna återfinns Pia Joelson, Herbert Carlén, Sören Norgren och Lotta Wedman.

Herbert Carlén (i SPF Seniorerna Falun) förklarar:
– Inom vår förening har det tidigare funnits en grupp som ganska länge jobbat med den här frågan. För cirka fem år sedan gjorde SPF i Falun en enkätundersökning som visade stort intresse för trygghetsboende som koncept.
Carlén fortsätter:
– De inledande stegen togs alltså av SPF-föreningen, men dessa lägenheter är tillgängliga för samtliga att söka där minst en i hushållet är 65-plus.

Detta är uppenbarligen något som fått gott gehör i Falun. I skrivande stund är 21 lägenheter tingade av intressenter via ett så kallat bokningsavtal.
– Det innebär att man reserverat lägenheten, men att möjlighet att ångra sig också finns, säger Pia Joelson.
– Nu återstår sex lägenheter. En etta, en tvåa, två treor och två fyror. Vi hade en visning förra veckan med över 40 personer på plats.

En av de två huskroppar som ska utgöra trygghetsboendet Hyttkammaren. Foto: Sonny Jonasson

Byggherre är Hyttkammaren AB, vilket ägs av bostadsbolaget Gruvstaden och fastighetsbolaget Fahlia.
De båda huskropparna inhyser 15 respektive 12 lägenheter och konstrueras under försyn av byggföretaget HMB.
Gruvstadens vd Henrik Rapp upplyser i närmare detalj kring själva byggprocessen och platsens fysiska egenskaper.
– Det är moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheter. Det finns hiss i båda husen och det kommer också att anläggas fina utomhusytor med en mysig innergård.
– Dessutom givetvis förråd för rullatorer, cyklar och annat. Gruvstaden har sedan även hand om all förvaltning och skötsel av husen, fortsätter Henrik och förklarar den ekonomiska investeringen i trygghetsboendet vara omfattande.

“I mitten av december kan de första seniorerna flytta in i nya lyor på Yxhammargatan”, berättar Henrik Rapp, Pia Joelson och Herbert Carlén. Foto: Sonny Jonasson

Det centrala läget bedöms därtill vara fördelaktigt.
Herbert Carlén:
– En önskan som formulerades i enkäten var att det skulle vara på rullatoravstånd från Stora torget. Och det är det ju, ler han.
Carlén ser också den sociala biten som viktig i ett seniorboende som detta.
– Ja, ensamhet kan vara en fara för äldre. Kanske inte för dem som själva väljer den, men för många andra. Därför finns här fina förutsättningar för samvaro och gemenskap. Att bli grannar på ett positivt sätt.

Pia Joelsson tar vid i samma anda:
– Som kooperativ hyresrättsförening finns goda möjligheter att gemensamt skapa en rolig, social tillvaro. I ett av husen finns också en rymlig aktivitetslokal. Här finns även möjlighet till samarbete med kommunen som kan bistå med personal till olika typer av aktiviteter.

När planeras trygghetsboendet stå färdigt, och när sker inflyttning?
– Själva bygget ska vara klart den sista november, sedan börjar hyresgästerna flytta in från och med mitten av december och framåt årsskiftet, säger Pia Joelsson.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,410431" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!