Välfärdsteknik
Syftet med forskningsprojektet är att beskriva, förstå och jämföra erfarenheter och praktik kring hur kommuner inför, använder och samordnar välfärdsteknik.
Foto: Pressbild

Nytt samarbete med högskolan

SÄTER. Under rubriken “Välfärdsteknik i praktiken” ska Säters kommun samarbeta med Högskolan Dalarna. Projektet är en intervjustudie som pågår i två år.

Peter Mazzola, systemförvaltare i Säters kommun, är kommunens representant i projektet där även alla chefer inom den sociala sektorn är involverade
– Förbättrad livskvalitet hos kommunens invånare är målbilden när det gäller att använda välfärdsteknik i vår verksamhet, säger Peter Mazzola i ett pressmeddelande.

Syftet med forskningsprojektet är att beskriva, förstå och jämföra erfarenheter och praktik kring hur kommuner inför, använder och samordnar välfärdsteknik.
– Vi vet fortfarande ganska lite om hur digitala tjänster organiseras på kommunal nivå, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras och framförallt om hur verksamheterna kan lära av varandra när det gäller digitalisering och välfärdsteknik i praktiken, säger projektledaren Magdalena Kania Lundholm, docent i sociologi, i pressmeddelandet.
– Det handlar om kunskaper om organisering av välfärdsteknik. Hur vi kommuner kan göra det på bästa sätt. Det finns utmaningar, och i det här projektet ligger fokuset på välfärdsteknik som del av vård och omsorg för äldre, tillägger Peter Mazzola.

Peter Mazzola
Peter Mazzola, systemförvaltare i Säters kommun, är kommunens representant i projektet där även alla chefer inom den sociala sektorn är involverade. Foto: Pressbild

2022 fastställde kommunfullmäktige i Säter en digitaliseringsstrategi och det är anledningen till att sociala sektorn i kommunen jobbar med detta projekt.

-Projektet verkar i den riktningen. Det kommer handla om att undersöka ansvariga chefers resonemang kring långsiktiga satsningar på infrastruktur och kompetens, och om vilka utmaningar de möter. Det kommer också handla om hur kommunen organiserar och samordnar implementerar välfärdsteknik, och jämförelser kring vad som fungerar bra och vad som behöver förbättra, säger Peter Mazzola.

Forskningsresultaten ska publiceras i en populärvetenskaplig rapport, samt presenteras för den sociala sektorns ledningsgrupp i slutet av det andra året.
– Även om det, som Peter säger, finns utmaningar i hur välfärdstekniken upplevs och implementeras så har Säters kommun redan kommit en bit i sitt arbete med välfärdsteknik, jämfört med många andra kommuner. Det gör att Säters kommun är en spännande kommun att följa i ett sådant här praktiknära forskningsprojekt, säger Magdalena Kania Lundholm.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS