Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Lena Ludvigsson Olafsen (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, tillsammans med Fredrik Rönning (S), kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Privat

Ny strategi ska få Söderbärke att blomstra

SMEDJEBACKEN. Torghandel, nya bostäder, cykelvägar och bättre belysning är lite av det som ska få Söderbärke att växa, både som besöksmål och bostadsort. – Vi ser väldigt positivt på Söderbärke. Vi vet att folk gärna dras hit för att det är så fint med Barken och all natur, säger Lena Ludvigsson Olafsen (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

I våras fick vattentornet i Söderbärke belysning och det nya bostadsområdet Brustorpet etapp 1 invigdes.
Framöver finns planer på en stor renovering av Kyrkskolan och fler bostäder är på väg att byggas.
Dessutom har Trafikverket två stora projekt på gång.
– De vill bygga en cykelväg från skolan, genom hela Söderbärke centrum, till järnvägsstation. Och så har de planer på att bygga en cirkulationsplats vid infarten till Söderbärke, säger Smedjebackens kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S).

Efterfrågan på tomtmark och bostäder, både från privatpersoner och företag i Söderbärke har ökat. Foto: Smedjebackens kommun

Utöver dessa projekt finns förslag på att försköna Söderbärke centrum. Smedjebackens kommun har haft två samråd samt träffat lokala föreningar och företag för att samla in synpunkter. Nu börjar idéerna ta form och beräknas bli fastställda i vår, år 2024. För den som vill lämna synpunkter finns dock fortfarande chans att göra det.
– Vi har förlängt samrådstiden till den sista september. Det beror på att vi vill ge folk i Söderbärke ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på det här förslaget.

När sista remissrundan är gjord kommer alla synpunkter gås igenom. Några kan tas bort eller läggas till, beroende på de inkomna synpunkterna. Därefter ska förslaget upp till kommunfullmäktige för beslut.
– Miljöerna i centrum och arbetet med renoveringen av skolan; sammantaget är det väldigt mycket som händer här, säger Fredrik Rönning.

För att läsa hela Söderbärkeplanen, se Smedjebackens kommuns hemsida. Där finns även möjlighet att lämna synpunkter digitalt.

Två mindre torg vid Bärkevägen ska öppna upp centrum. Foto: Lisa Björklund

Några av förslagen för Söderbärke centrum

  • Offentliga platser: Med ett gemensamt formspråk skulle Söderbärkes centrum kunna få en tydligare identitet. Offentlig konst kan vara ett exempel.
  • Folkets hus, Söderbärkeparken: Här föreslås att bland annat upprätta parkeringsrutor samt skapa en mer välkomnande entré. Planer på ställplatser i hamnen finns också.
  • Korsningen vid Trekanten: Ett mindre torg på vardera sidor om Bärkevägen skulle kunna öppna upp platsen och även erbjuda torghandel. Förslag på en perennplantering längs Bärkevägen.
  • Busstorget: Beslut har redan tagits om att kiosken ska rivas. Här vill man ha en upplyst busshållplats med väderskydd, ett cykelställ med tak, en parkering med laddplatser. På busstorget kommer en återvinningsstation i kommunens regi att ligga.

Här planeras nya bostäder

  • Norra Brustorpet: Ytterligare sex bostäder byggs i etapp 2.
  • Hedgatan: Lämplig plats för flerfamiljshus med sex till åtta bostäder samt två till fyra bostäder i parhus, radhus eller villa.
  • Hökbacksvägen: Möjlighet för 6-7 villatomter.
[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!