EXTRAMATERIAL

Ny rapport: Innebär casino utan Spelpaus högre risker?

Oron var stor för att pandemin skulle leda till ökat spelberoende. Nu, några år senare, visar en återrapportering från Folkhälsomyndigheten att det inte skedde någon förändring i befolkningen. Frågan är om nya regleringar kan hjälpa mot problemspelande?

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat en återrapportering till ett uppdrag från regeringen om spel om pengar i befolkningen. Som en åtgärd för att förhindra ökat spelmissbruk under covid-19-pandemin införde regeringen restriktioner för online casinon, till exempel infördes spelgränser som senare togs bort.

Spel på casino utan Spelpaus

Folkhälsomyndighetens rapport visar att problemspelandet inte har ökat till följd av pandemin. Antalet personer som stänger av sig genom Spelpaus.se har däremot ökat stadigt sedan starten år 2019. Vissa spelare väljer att spela på utländska casinon som saknar denna funktion.

Det går att läsa mer om detta i denna guide om casino utan Spelpaus. Gemensamt för spelbolag som inte använder Spelpaus är att de saknar en svensk licens, och istället har spellicens i något annat land, vilket bland annat kan innebära fler bonuserbjudanden samt andra vinstchanser och odds.

Regeringen har fortsatt söka nya sätt att reglera spelmarknaden. Den senaste ändringen innebär att det kommer att krävas tillstånd för så kallad spelprogramvara från och med 1 juli 2023. Folkhälsomyndighetens rapport tyder dock på att det kan vara andra faktorer som spelar roll för spelberoende än regleringar.

Marknaden för online casino växer

När pandemin slog till och restriktioner infördes världen över var oron stor för att isoleringen och den ekonomiska krisen skulle leda till ökat spelberoende. Lösningen blev olika regleringar som på vissa sätt begränsade människors spel om pengar. I Sverige har man förvisso kunnat fortsätta spela på casino utan svensk licens, eftersom det inte är olagligt.

Folkhälsomyndighetens återrapportering visar att det inte skedde någon ökning av problemspelande under pandemin, trots farhågorna. Undersökningarna visar dock att personer som redan hade spelproblem innan pandemin drabbades hårdare. Antalet personer med spelmissbruk tycks däremot inte ha ökat på grund av pandemin.

Omfattningen av spelproblemen i Sveriges befolkning är i stort sett oförändrad sedan den svenska marknaden reglerades år 2019, och onlinespel har fortsatt öka sedan dess. Omsättningen på spelmarknaden ökade under både 2021 och 2022, och störst är segmentet bestående av online casinon och bettingsajter.

 

Så många spelar på ett casino utan svensk licens

De flesta svenska spelarna väljer att spela på ett casino med svensk licens. Undersökningar som Spelinspektionen låtit göra visar att:

  • Ganska få, ungefär 2 procent, spelar på casinon utan svensk licens.
  • Det är fler som inte vet vilken licens ett online casino har, 6 procent.
  • En tredjedel av befolkningen känner till att man kan stänga av sig från spel på Spelpaus.se.

Rapporten från Folkhälsomyndigheten visar tydligt att det blir vanligare med problemspelande ju fler spelkonton en person har. Hos de tillfrågade med tre eller fler konton visade hela 33 procent tecken på problemspelande. Detta kan dock snarare bero på ett samband än en konsekvens, det vill säga att personer med spelproblem väljer att skaffa fler konton istället för att fler konton leder till spelproblem.

Att till exempel spela på ett casino utan Spelpaus verkar inte vara en risk i sig själv. Det är snarare andra beteenden eller omständigheter hos en person som leder till problemspelande.

 

Personerna med spelproblem byts ut

Rapporten visar också att det sällan är samma personer som har spelproblem under flera års tid. Personerna som lider av spelberoende byts ut. Problemspelande hänger dessutom ofta ihop med andra typer av missbruk, till exempel alkohol- eller drogmissbruk.

Enligt undersökningen finns det vissa faktorer som påverkar problemspelande mer än andra. Dessa tre faktorer är:

  • Ekonomiska problem
  • Arbetslöshet eller en osäker position på arbetsmarknaden
  • Psykisk ohälsa

Spelproblem hänger med andra ord ofta samman med andra problem eller svårigheter som en människa kan drabbas av.

 

Kan fler regleringar för online casinon hjälpa mot spelproblem?

Folkhälsomyndighetens rapport drar fler intressanta slutsatser. En av de viktigaste är att det inte bara är personerna som vid mättillfället visade tecken på spelproblem som bör uppmärksammas. Dessa personer byts nämligen ut över tid. Det innebär att det kan finnas fler som har risk att återfalla i spelmissbruk och som lever med konsekvenserna av tidigare spelproblem.

Speciellt pojkar och unga män är viktiga att uppmärksamma i förebyggande arbete med problemspelande. Flera undersökningar visar att spel är vanligare bland pojkar och män än flickor och kvinnor. Även spelproblem är vanligare hos män än kvinnor.

Folkhälsomyndigheten drar också slutsatsen att det kan behövas ytterligare åtgärder inom spelmarknaden och kreditmarknaden, till exempel möjligheten att stänga av sig från lån. Det verkar dock inte som att det främst är regleringar som hjälper mot spelproblem. Avstängningarna på till exempel Spelpaus hjälper inte problemspelande i sig men kan hjälpa personer med de ekonomiska konsekvenserna. Som flera undersökningar visar är det ofta inte regleringar som hjälper bäst, utan förebyggande stöd till människor.

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS