Linda Rosen har skrivit en bok som ska skapa en bättre förståelse för osynliga svårigheter och vad som orsakar psykiskohälsa hos människor med NPF.
Foto: Privat

Ny plattform ska hjälpa människor med NFP

AVESTA. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är något som drabbar cirka 100000 svenskar. I diagnosen igår bland annat ADHD, ADD, och autism. Föreningen Nya positiva framsteg har utformat en plattform för att hjälpa dessa människor till en dräglig vardag. – Vi vill ge människor med NPF och utmattning verktyg för att hantera sin vardag, säger Linda Rosen, en av grundarna.

Plattformen är indelad i tre steg där man får lära sig att hantera sina känslor och sina tankar på ett bra sätt. Man får hjälp att skapa rutiner och hantera stress samt att stötta och ge ett forum där man kan ventilera sina tankar och känslor.
– Det är lite som ett Facebook där man kan prata om sin vardag och dela erfarenheter med andra, säger Linda.
Det tar lite över ett år att gå igenom plattformens olika steg. Lina Rosen har skapat de olika stegen tillsammans med Staffan Stridsberg som är föreläsare, musiker och filmskapare och själv har erfarenhet av psykisk ohälsa.
– Staffan har hjälpt till att utforma kurserna, satt färg och form på dem så de blir mer anpassade till NPF.

Linda tycker att människor med NPF ofta drabbas av långa vårdköer och inte tas på allvar i den utsträckningen de behöver. De får ofta mediciner och får sitta i långa samtal i stället för att ges verktyg för att hantera sin situation.
– Jag kommer att ge ut en bok som heter “Omelett Tourette, NPF i vardagssituationer” där jag tagit olika situationer från vardagen och berättar komiskt och igenkännande vad som händer. Jag vill förklara vad som händer i huvudet på de som drabbas.

Staffan Stridsberg har hjälpt till att utforma kurserna. Han har satt färg och form på dem så de blir lättare att ta till sig för människor med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Foto: Privat

Linda Rosen har stor erfarenhet av NPF, både från privatlivet och från sitt arbete som relationsterapeut och rehabkoordinator.
Hennes bok är riktad till skolan och till anhöriga till personer med NPF.
– Allting handlar inte om hur vi lär ut saker. Problematisk skolfrånvaro kommer ofta av att eleverna inte har verktyg för att hantera skolan och reaktioner från andra elever.
Boken kan även läsas av arbetsgivare och Linda vill att boken ska öka förståelsen och att den ska användas som ett arbetsmaterial i samtal och rollspel. Boken förväntas komma ut komma ut i januari nästa år.
Linda har även skapat en kortlek som innehåller förklaringar på olika känslor och situationer. Den ger även tips på hur man ska agera och vilka konsekvenser man kan förvänta sig.
– Det hjälper till att sätta saker i ett sammanhang och göra det enkelt och tydligt att förstå.

NPF
Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det innebär att hjärnan fungerar annorlunda – vilket leder till olika kognitiva svårigheter. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS