Forskare tror det kan vara möjligt att träna upp erektionsförmågan. “Det är inte något vi har visat i vår studie, men en rimlig tolkning är att det går bättre om man har regelbundna erektioner”, säger forskaren Christian Göritz.
Foto: Dreamstime

Ny penisforskning ger styva kunskaper

FALUN/DALARNA. Regelbundna erektioner kan vara viktiga för att bibehålla potensen. Detta åskådliggörs via en studie på möss, utförd av forskare vid Karolinska Institutet och som publiceras i Science. – Vi upptäckte att en ökad frekvens av erektioner leder till fler bindvävsceller som möjliggör erektion och tvärtom, att en minskad frekvens ger färre celler, säger Christian Göritz, forskningsledare för studien.

Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet kan alltså i en ny studie, utförd på möss, visa att en typ av bindvävsceller som kallas fibroblaster har en tidigare okänd och mycket viktig funktion vid erektion.
– Fibroblasterna är de vanligaste cellerna i penisen hos både möss och människor, men de har blivit åsidosatta i forskningen, säger Eduardo Guimaraes, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.
Han fortsätter i Karolinska Institutets pressmeddelande:
– Nu kan vi visa, med hjälp av en väldigt precis metod som kallas optogenetik, att de har en mycket viktig roll i att reglera blodflödet i penisen, det som gör att penisen blir erigerad.

Studien uppges även visa att fibroblaster möjliggör erektion genom att de tar upp signalsubstansen noradrenalin, vilket leder till att blodkärlen i penis vidgas.
Hur effektiv denna process är sägs bero på antalet fibroblaster.
Forskarna påvisar även att antalet fibroblaster i penisen påverkas av hur frekvent försöksdjuren har erektion. Ju mer frekvent desto fler fibroblaster, och tvärtom.
– Det är inte så konstigt egentligen. Om man anstränger sig mycket så anpassar sig kroppen. Om man springer regelbundet blir det lättare att andas under löpturen efter en tid, säger Christian Göritz, senior forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet som lett studien.

Eduardo Guimaraes och Christian Göritz, forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman
Eduardo Guimaraes och Christian Göritz, forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

Gällande vilka slutsatser man kan dra till människa från studier på möss, menar han att det i detta fall finns betydande likheter.
– De grundläggande mekanismerna för erektion är väldigt lika i alla däggdjur vad gäller anatomi, cellstruktur och så vidare. Det finns dock en skillnad mellan människor och de flesta däggdjur, då de har ett ben i penisen.
– Det gör att en effektiv reglering av blodflödet nog är ännu viktigare för människans reproduktion, säger han.

Äldre möss hade lägre förekomst av fibroblaster i penis, vilket också visade sig i ett lägre blodflöde i penisen. Även hos människan minskar förmågan att få erektion med åldern, vilket bland annat skulle kunna bero på färre fibroblaster i penisen.

Forskarna tror därför att det kan vara möjligt att träna upp erektionsförmågan – och på så vis motverka impotens – på liknande sätt styrka och kondition kan tränas på gym.
– Det är inte något vi har visat i vår studie, så det är lite spekulativt. Men en rimlig tolkning är att det går bättre om man har regelbundna erektioner, säger Christian Göritz.
Han hoppas att den nya kunskapen om fibroblasternas roll vid erektion också kan leda till nya behandlingar som kan hjälpa mot impotens.

Förmågan till erektion avtar med åldern, vilket forskare tror kan bero bland annat på färre fibroblaster i penisen. Foto: Dreamstime
Förmågan till erektion avtar med åldern, vilket forskare tror kan bero bland annat på färre fibroblaster i penisen. Foto: Dreamstime

Impotens (erektil dysfunktion)
• Drabbar mellan 5 och 20 procent av alla män, med ökande förekomst vid högre ålder
• Vanliga riskfaktorer, förutom ålder, är liknande som för hjärt-kärlsjukdom: inaktivitet, obesitas, högt blodtryck, rökning, höga kolesterolvärden och metabola syndromet
(Källa: Region Stockholms kunskapsstöd Viss.nu)

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1351,183002" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS