Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Alexandra Magnusson, Henrik Hammargren, ordförande Företagarna Ludvika, Erik Odens och Maria Skoglund.
Foto: Unika Ludvika

Näringslivstrategi ska hjälpa Ludvika att ta ett kliv uppåt

LUDVIKA z Nyligen arrangerade Unika Ludvika och Företagarna Ludvika en medlemsfrukost för föreningarnas medlemmar. Erik Odens, näringslivschef i kommunen, och Maria Skoglund, kommundirektör, var inbjudna för att berätta om kommunens näringslivsstrategi med tillhörande mål. Ludvika kommun har hamnat långt ned i Svenskt näringslivs företagsranking. Förra året kom kommunen på plats 237 av landets 290 kommuner, det var ändå en liten klättring från plats 246 året före.

– Målet är att vi ska klättra i rankingen, samt öka invånarantalet och antalet arbetstillfällen i kommunen, säger Erik Odens.
Kommunens näringslivsstrategi spikades förra hösten och nu har en handlingsplan tagits fram i samverkan med Företagarna Ludvika. Dialogen med olika företag är viktigt, enligt Erik Odens.
En ny företagslots är en viktig del i strategin, som en service för företagarna.
– Det innebär ett gemensamt möte där en blivande företagare eller företagare som vill utöka eller göra förändringar kan få svar på frågor från olika tjänstemän om exempelvis bygglov och andra tillstånd, eller hjälp med att skicka in handlingar, förklarar Erik Odens.

Veronica Lindgren, centrumutvecklare Unika Ludvika, arbetar tillsammans med kollegan Alexandra Magnusson med att hjälpa och stötta företagare i kommunen, bland annat i kontakten med kommunens politiker och tjänstemän.
– Företagarna önskar en större förståelse för att de exempelvis inte kan vänta på långa ledtider. De tycker processerna med beslut av bygglov och tillstånd i olika ärenden tar orimligt lång tid, säger Veronica Lindgren.
Hon menar att Ludvika kommun är bra på att korta tiderna inom vissa områden, men sämre inom andra, samtidigt som hon förstår att det finns en anledning till att det kan ta tid och att det måste få göra det ibland.
Enligt Erik Odens kan företagslotsen hjälpa till att snabba tiden, genom att företagaren exempelvis får hjälp att göra rätt från början.

De har även haft brist på personal, men nu har chefer tillsatts.
– Tanken är ju att processerna ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, säger han.
En annan del av näringslivsstrategin är en internationell skola med internationell standard.
– Den har efterfrågats av Hitachi och är på gång, berättar Erik Odens.

Veronica Lindgren. Foto: Maria Karlsson

Dessutom vill kommunen stärka resurserna för besöksnäringen.
– Besöksnäringen är som en oslipad diamant i Ludvika, och att satsa på den skulle ge en större bredd i näringslivet och att vi bli mindre sårbara i kommunen, säger Erik Odens och fortsätter:
– Det skapar också en attraktionskraft så fler vill komma och bo och jobba i Ludvika.
I strategin ingår även arbetet mot brottslighet och otrygghet, där punktinsatser redan gjorts. När det gäller offentliga upphandlingar arbetar kommunen med att ha en tidigare dialog med företagarna bland annat.
Den 28 september släpptes 2022 års företagsranking. Där sjönk Ludvika kommun 42 platser och hamnade på plats 279.

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!