Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Nu ges chans att visa engagemang. Allt där man känner att man kan vara med och bidra för barn och ungas bästa. Det ska helst bli action direkt”, framhåller Lasse Westin.
Foto: Sonny Jonasson

Mobiliserar för ungas framtid i Falun

FALUN. Nu uppmanas lokalsamhället gå samman på bred front. Framtiden för Faluns unga ska lyftas och laddas med positiva förtecken. Samarbete som väg framåt – nytänk som kraft mot misstro och otrygghet. – Det här är ett upprop. Den lilla stadens styrka är att kunna göra bra saker tillsammans, säger centrumutvecklaren Lasse Westin med eftertryck.

Falun som stad och kommun uppges vara hemvist för många barn och unga med god tillvaro.
Trygghet, sysselsättningar, vänner, utbildning och andra förhållandevis gynnsamma förutsättningar.

Dock finns utmaningar. För att bibehålla och stärka ungas möjligheter och framtidstro i Falun tar man nu krafttag – gemensamma sådana.
Oroande mönster och otrygghet hos unga ska ej växa som på andra håll i landet där negativa mönster sägs ha fått tyngre fäste.
Därför gör man en allvarligt menad framstöt. Adressater är politik, företag, kommun, bostadsaktörer samt flera andra instanser och aktörer med hjärta för 023-området.

Lasse Westin vid Centrala Stadsrum:
– Det finns oroande tendenser och jag kan känna en oro överlag för barn och unga i dag. Men Falun är som sagt inte i samma läge som en del andra städer där det gått mycket längre. Nu vill vi mobilisera för att inte hamna där.

Han fortsätter:
– Här händer mycket bra, men vi tror att det går att göra mer för att ge yngre generationer mer hopp och fler goda alternativ. Det här är ett upprop. Den lilla stadens styrka är att kunna göra bra saker tillsammans.

Lasse Westin, Centrala Stadsrum. "Det här är ett upprop", betonar han. Foto: Sonny Jonasson
Lasse Westin, Centrala Stadsrum. “Det här är ett upprop”, betonar han. Foto: Sonny Jonasson

Under samlingsnamnet Hela Falun har en arbetsgrupp setts vid 5–6 tillfällen denna vår. Diskussionsklimatet beskrivs som vidöppet, nyfiket och präglat av skärpa.
Lasse menar att man nu uppmuntrar samtliga Falukrafter att hörsamma ett upprop för ungdomarnas bästa.

Hela Falun som arbetsgrupp består av följande individer:
▪ Liza Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande
▪ Anders Lindh (M), kommunalråd
▪ Marcus Lundberg, Dalafast
▪ Sara Telde, redaktör på Amelia
▪ Ted Stöffling, krögare och “hjälpatillare”
▪ Emilia Otterstam, social hållbarhetsstrateg, Falu kommun
▪ Lasse Westin, Centrala Stadsrum

Det rutinerade sällskapet bjuder nu alltså in till stormöte. En träff där lokala resurser låter planer förenas med konkreta insatser.
Datumet är den 29 maj och platsen är First Hotel Grand i Falun. 18.30 drar man i gång och Lasse Westin ser nu hur antalet anmälningar rinner på i strid ström.
– Man kan anmäla sig till mig om man vill vara med, hälsar han.
Och fortskrider i ämnet:
– Vi vill koppla på allt. Nu ges chans att visa engagemang, komma med anföranden, lägga fram idéer, viljor, förslag. Allt där man känner att man kan vara med och bidra för barn och ungas bästa. Det ska helst bli action och verkstad direkt, betonar Lasse.

Vidare breddar han med exempel som IBF Faluns devis “Alla på plan”, Falu BS “nattfotboll” och Slätta SK:s motto “Så många som möjligt, så länge som möjligt”.

Anders Lindh (M), kommunalråd. Foto: Sonny Jonasson
Anders Lindh (M), kommunalråd. Foto: Sonny Jonasson

Han får medhåll från kommunalrådet Anders Lindh (M).
– Det känns viktigt att initiativet kommer från föreningar och andra lokala drivkrafter som knackat på vår dörr. Nu ska vi tillsammans lägga tyngd på hur vi kan behålla och utveckla det som är bra. Hur alla kan bidra på sitt sätt.

Anders vidareutvecklar:
– Vi vill även få det här att ske i samverkan. Roliga, intressanta aktiviteter för de unga. Dessutom känns det enormt viktigt att Falun ska kunna erbjuda bra vuxna förebilder.

Krögarprofilen Ted Stöffling ger sin syn på kraftsamlingen.
– Jättebra att alla kan göra något. Det gäller att sammanföra resurser. Ibland har man kanske bara 50 spänn, men om man är 200 personer som har 50 spänn var så blir det en helt annan femma.
– Man behöver ha en positiv ambition och vilja med sig in i det här, då kommer många att ha mycket att tillföra, säger han.

Ted Stöffling, krögare och "hjälpatillare", aktiv i arbetsgruppen Hela Falun. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
Ted Stöffling, krögare och “hjälpatillare”, aktiv i arbetsgruppen Hela Falun. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Hela Falun-gruppen menar att det finns kapacitet för gott avstamp i rådande resurser som dessa:
▪ Ett starkt föreningsliv
▪ Ett engagerat civilsamhälle
▪ Ett starkt näringsliv
▪ En framåtlutad politik
▪ 87 procent av invånarna (enligt uppgift) rekommenderar Falun som hemvist
Samtliga sägs uppmuntra utveckling och äga stolthet över att vara verksamma i Falun.

Nu ska arbetsgruppen i samspel med fler från föreningsliv, politik, civilsamhälle, näringsliv och privatpersoner sätta ljusa toner på framtiden i residensstaden.
Emilia Otterstam är social hållbarhetsstrateg vid Falu kommun. Hon ser detta som ett första möte för att forma framtiden i Falun positivt.
– Falun är på många vis en bra kommun att leva i, men vi har utmaningar. Det finns vissa oroande tendenser, och det här är ett sätt att försöka vända det mönstret innan snöbollen kommer i värre rullning som den tyvärr gjort i en del andra städer.

Emilia Otterstam, social hållbarhetsstrateg vid Falu kommun. Foto: Falu kommun
Emilia Otterstam, social hållbarhetsstrateg vid Falu kommun. Foto: Falu kommun

Hon avrundar:
– Kommunen når inte alla unga, därför är samarbete med civilsamhälle, föreningar och näringsliv så viktigt. Att vi samlas kring den utmaning vi har. Konstruktiv dialog och en gemensam känsla av hopp. I förlängningen gäller det att tillsammans säkra att fler unga har en meningsfull fritid. Min förhoppning är att vi får stor bredd och många deltagare från många olika håll på detta möte.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!