Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Länets arbete mot våldet stod på agendan när jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) besökte Falun. På plats mötte hon landshövding, polis och representanter från Region Dalarna och näringsliv.
Foto: Dreamstime

Minister på besök i Falun – motverka våldet i fokus

FALUN. Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister är Paulina Brandberg (L). Nu har hon besökt Falun för en djupare inblick i länets arbete kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Ämnen som stod i fokus när hon träffade Dalarnas landshövding Helena Höij. – Det var trevligt och givande, jag upplever att vi har tydlig samsyn i dessa frågor, säger Helena Höij.
I Dalarna bedrivs på flera håll ett aktivt arbete mot att förebygga och stävja förekomsten av våld och dess många konsekvenser.
Detta gäller inte minst våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
I fjol hölls konferensen ”Ett Dalarna fritt från våld” och där deltog Paulina Brandberg digitalt.
Landets jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister fortsätter nu jobba nära dessa frågor. I detta syfte har hon besökt bland annat Falun för en närmare dialog i hur det hela fortgår.
På plats i residensstaden gjorde Brandberg även ett verksamhetsbesök vid polisen.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Därtill mötte hon landshövding Helena Höij för ett längre samtal.
– Vi hade en långlunch på residenset där vi under drygt två timmar diskuterade dessa viktiga ämnen. Hon är intresserad av hur vi arbetar med detta i länet.
– Bland annat genom vår strategi “Ett Dalarna fritt från våld” och vår nya jämställdhetsstrategi, som rör ekonomisk jämställdhet och utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Dessutom pratade vi om vårt arbete med att etablera ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld, berättar Helena Höij.
Deltog gjorde även Helena Andersson från polisen, Region Dalarnas samhällsanalytiker Peter Möller, Gabriella Hagman från Mondo Arkitekter Dalarna och Sufyan Kadhim, enhetschef på Länsstyrelsen Dalarna.
Nämnas kan även att Hagman är initiativtagare till Women Building Sweden, ett affärsnätverk för kvinnor inom byggbranschen.
Landshövdingen fortsätter:
– Vi gav ministern en samlad bild och exempel på hur vi jobbar i länet, och hon gav sin syn på ämnet och vad som behöver göras. Det var trevligt och givande, jag upplever att vi har tydlig samsyn i dessa frågor.
– Hon har en bakgrund som jurist och insikt i vilka utmaningar vi står inför. Hon gav uttryck för vikten av att man får leva sitt liv fritt från våld, att få göra sina egna val.
Dalarnas landshövding, Helena Höij. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
Dalarnas landshövding, Helena Höij. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
Vidare lades också tyngd på hur berörda parter fortsätter arbeta med detta i framtiden.
Att minska och motverka risken för våld i ovan nämnda sammanhang betonas vara en viktig fråga.
Såväl nu som framöver.
Helena Höij ser också – i samspel med lokala och regionala krafter i sammanhanget – att samarbete ger bästa effekt.
– Ja, vi framhåller att det är viktigt att vi får arbeta brett och samordnat. Inom länsstyrelsen kan vi ha en person som jobbar med respektive fråga eller område, men hos kommunen är det ofta en eller några få som svarar för samtliga dessa åtaganden.
– Därför finns det en styrka i att länsstyrelse och kommun kan arbeta nära och samordnat, avslutar landshövding Helena Höij.
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!