Jussi Nieminen Jusola (S) och majoriteten av politikerna säger nu ja till att göra den här marken i Bro redo att bygga på, enligt ett förslag som bland andra Robin Slott, mark- och exploateringschef, tagit fram. Tanken är att bygga på båda sidor om Korsgårdsallén.
Foto: Karin Diffner

Majoriteten säger ja till bostadsbygge i Bro

BORLÄNGE. En förskola och 90-150 nya bostäder. Det kan bli verklighet i Bro om några år – även om politikerna är långt ifrån eniga. – Vi från politiken måste hitta attraktiva områden och göra det populärt för folk att flytta hit, säger Jussi Nieminen Jusola (S).

Kommunstyrelsen har sagt ja till att investera 20 miljoner för att förbereda ett område i Bro som i dag är åkermark till bostäder. Området ligger tre kilometer från centrum, väster om riksväg 70 och avgränsas av Broåkersvägen och Gruvkarlbyvägen.
Marken ägs av Borlänge kommun och har redan en färdig detaljplan.
Att det därför blir enkelt att omvandla åkern till bostadsområde är en viktig ingrediens i beslutet, menar Jussi Nieminen Jusola, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
– Och så är det ett fantastiskt fint område med närhet både till skolor, livsmedelsaffär och friluftsområden, säger han.

Det här är bara ett exempel på hur det skulle kunna se ut i framtiden i Bro sett från ovan och med Stora Tuna kyrka i bakgrunden. Illustration: Archus
Det här är bara ett exempel på hur det skulle kunna se ut i framtiden i Bro sett från ovan och med Stora Tuna kyrka i bakgrunden. Illustration: Archus

Tanken är att marken ska säljas till en extern aktör som får bygga i högst två våningar på platsen. Nieminen Jusola ser framför sig en blandad bebyggelse.
– Man får ju plats med mer om man bygger parhus, men det kan bli egenägda bostäder och bostadsrätter också.
Villor?
– Ja, det med.
Om området bebyggs som det står i det förslag majoriteten nu sagt ja till så innebär det att nio hektar jordbruksmark försvinner, något som Nieminen Jusola kommenterar så här:
– Det är ju två intressen som ställs mot varandra, men vi måste hänga med i utvecklingen och bygga attraktiva bostäder som gör att folk vill flytta hit och börja jobba här.
– Dessutom tror jag att det är prismässigt blir bra att bygga här och att folk har råd att bo här, fortsätter han.

 

Så här skulle det kunna bli att se ut, men illustrationen är bara ett exempel. Illustration: Archus
Så här skulle det kunna bli att se ut, men illustrationen är bara ett exempel. Illustration: Archus

Nu ska de 20 miljonerna användas till att göra marken byggklar. Det innebär bland annat arkeologisk utgrävning, fastighetsbildning, lokalgata genom området och eventuell sanering om det behövs.
I kalkylen framgår att kommunen räknar med att sälja området för 24 miljoner till den eller de som senare får köpa marken. Nieminen Jusola hoppas att byggnationerna kommer igång så fort som möjligt.
Enligt mark- och exploateringschefen Robin Slott kan det handla om två-tre år.
– Vi ska börja göra en arkeologisk undersökning i en del av området i vår, säger han.
Åkerdelen som majoriteten vill bygga på är enligt förslaget nio hektar medan en triangel av jordbruksmark på cirka 7,8 hektar närmast riksvägen återstår.

Mot beslutet att bygga i Bro reserverade sig både Centerpartiet, Liberalerna, Vänstern och Sverigedemokraterna.
– Vi tycker att riksintresset att bevara åkermark måste gå före. Det här är den allra finaste och bördigaste åkern som finns i Borlänge, säger Karin Örjes (C).
Hon håller med om att det finns ett stort behov av att bygga bostäder i kommunen men anser att det finns många lämpligare ställen.
– Man kan bygga på skogsmark eller sämre åkermark. Vi har både Barkargärdet, Oberget och tomter i Skräddarbacken, till exempel.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS