Rolf Rickmo (M) och Tina Holmberg (M) från omsorgsstyrelsen i Avesta kommun längst fram. Bakom står regionens oppositionsråd Ulf Berg (M) och Björn Ljungqvist (M).
Foto: Lisa Björklund

M vill stärka vården med mobila team

AVESTA. Moderaterna i Avesta och i Region Dalarna går samman i ett nytt förslag för att stärka vården. – Vi upplever en etisk stress hos yrkesfolket. Man tvingas prioritera och skicka hem patienter som i vissa fall riskerar att ligga och dö i hemmen, säger Björn Ljungqvist, oppositionsråd (M), Region Dalarna.

Under en pressträff på Avesta lasarett förra veckan presenterade Moderaterna sitt nya förslag. Det går ut på att skapa en brygga mellan akutvård/slutenvård och hemtjänst/särskild vård för äldre (Säbo).
De förslår en så kallad ”mellanvårdsplats” från vilken patienter, som fortfarande behöver tillsyn men som inte är tillräckligt sjuka för att behandlas inom slutenvården, får vård.
– Slutenvården jobbar med att lösa akuta sjukdomstillstånd. Den är inte rustad för att jobba med kronisk vård. Den typen av vård behöver skötas någon annanstans.

Det är regionen som ansvarar för slutenvården, medan kommunerna ansvarar för exempelvis Säbo och hemtjänsten, men inom kommunen finns inte den vårdkompetens som kroniskt sjuka behöver menar Björn Ljungqvist (M).
– Skickas du hem från slutenvården finns vårdbehovet fortfarande kvar och du hamnar i ett läge där du gång på gång skjutsas in till slutenvården. Det är ett slöseri med resurser och det innebär ett mänskligt lidande både för brukare och deras anhöriga. Nästa sätt att tänka är att vårdplatsen är där patienten befinner sig. Om du inte behöver flytta en patient till slutenvården för att du har kompetensen på plats så har du avlastat båda parter, men då måste vi nyttja den kompetensen vi har på ett annat sätt.

Björn i blå kavaj och blå skjorta.
“Nyttja de resurser vi har tillgång till på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt”, tycker Björn Ljungqvist, oppositionsråd (M).

Bristen på vårdplatser i Dalarna är stor. Det är även bristen på personal med rätt kompetens. Men det är varken vårdplatserna eller personalen som nödvändigtvis behöver utökas. Det säger Ulf Berg (M), oppositionsråd i region Dalarna.
– Det kan också finnas ett arbetssätt som säger att man inte behöver lika många vårdplatser för att man kan vårda människor i hemmet eller på det särskilda boendet. Med hjälp av mobila team kan man få behov av färre vårdplatser.

Skulle högre sjuksköterskelöner kunna vara ett sätt att locka kompetens till länet?
– Vi har högst sjuksköterskelöner i Sverige inom slutenvården. Jag är inte säker på att det behövs fler händer, utan att jobba på ett smartare sätt. Jag har kommit till slutsatsen att det viktiga är att få till bra arbetsledningar, säger Ulf Berg (M).

För att få bukt med bristerna inom sjukvården föreslår Moderaterna ett utökat samarbete mellan region Dalarna och dess kommuner. För ändamålet vill partiet att region Dalarna startar ett pilotprojekt med en gemensam styrgrupp med personal från regionen och Avesta kommun, i dialog med ansvariga chefer.
– Varför inte börja där vi vet att vi har goda förutsättningar och få ett bra test. Låt oss börja med Avesta kommun. Det finns inget som är så effektivt som goda exempel.

Var ska pengarna för projektet tas?
– Budgeten, enligt prognos, kommer att hamna på en halv miljard kronor i överskott år 2025 och en miljard kronor år 2026, utan att vi gör något. Jag hävdar att pengarna finns, säger Ulf Berg (M).
– Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor i region Dalarna. Man måste börja ställa sig frågan – vad är kärnverksamheten. Vad är nice to have och vad är need to have, säger Björn Ljungqvist (M).

Ulf och Björn.
Regionens oppositionsråd Ulf Berg (M) och Björn Ljungqvist (M).
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS