Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Avesta Motorstadion fortsätter i kommunal regi.
Foto: Arkivbild

M och S överens: Motorstadion säljs inte

AVESTA. Avesta Motorstadion blir kvar i kommunens regi. Det beslutade en enig bildningsstyrelse under sitt senaste sammanträde. – Det är en lättnad, det är väldigt skönt att den blir kvar i kommunens ägo, säger Masarna SK:s ordförande Lucas Dahl.

Motorstadion har varit under utredning efter att Moderaterna i Avesta förslagit att arenan skulle säljas till en privat entreprenör. Detta i syfte att minska bildningsstyrelsens kostnader eftersom de dras med ett underskott och behöver få en ekonomi i balans.
Nu är utredningen klar och såväl Socialdemokraterna som Moderaterna har enats om att motorstadion inte ska säljas.
– Vi var överens med Moderaterna. Utredningen var bra, man tyckte att man fått det man ville och att föreningarna förstår allvaret i det hela, säger bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg (S).

“Vi har beslutat att inte sälja Motorstadion och där är vi överens med Moderaterna”, säger Mikael Westberg (S), efter bildningsstyrelsens möte. Här tillsammans med Jerker Olofsson, skolchef i Avesta kommun. Foto: Lisa Björklund

Avesta Motorstadion nyttjas av Masarna SK och Folkare Motorklubb. Föreningarna står själva för en stor del av underhållet medan Avesta kommun står för driftskostnaderna, det vill säga för el och vatten.
År 2023 var kostnaden för Avesta Motorstadion drygt 240 000 kronor. Och år 2022 var den nära 200 000 kronor.
Under utredningens gång har Avesta kommun haft ett bra samarbete med Masarna och Folkare MK, som också kommit med egna förslag om hur driftskostnaderna för energi och vatten ska kunna sänkas.
Till exempel genom att använda regnvatten för bevattning av banor.
Enligt Mikael Westberg (S) har samarbetet och utredningen lett till att Moderaterna svängt i frågan om försäljning.
– Vi är nöjda med den utredning som har varit där man fått svar på en del frågor, säger han.

Avesta kommun har nyligen beslutat att behålla arenan. Foto: Arkivbild

Hur nära var det att motorstadion hade sålts?
– Jag har varit tveksam. Avestaborna har ett gediget motorintresse sedan lång tid tillbaka. Vi vet inte vad det hade inneburit om nån hade köpt arenan, det skulle kunna missgynna ungdomarna, säger Mikael Westberg (S) och fortsätter:
– Vi har 150 ungdomar i de här två verksamheterna och ungefär 200 vuxna som nyttjar motorstation.

Är motorstadion dyrare än andra idrottsföreningars verksamheter?
– Jag tror inte man ska säga att vi lägger mer pengar för de här föreningarna, kanske till och med mindre. Ridsporten i Avesta har fyra föreningar som får 1,1 miljoner kronor. Och om man tittar på ishallen så investerade vi nyss en massa pengar för en ny sarg. Det vi lägger till de här föreningarna som jobbar med motorsport tycker vi är rimligt.

Hur mycket skulle motorstadion ha sålts för?
– Det vet vi inte, arenan har inte värderats. Hade beslutet varit ett annat, hade vi lagt ut den på marknaden, säger Mikael Westberg (S).
– Men det fanns väl inga stora förhoppningar om en jättelik köpeskilling, tillägger Jerker Olofsson, skolchef i Avesta kommun.

“Det är en jättestor anläggning och vi sköter redan en stor del av underhållet. Det som kommunen bidrar med är jätteviktigt för vår del”, säger Lucas Dahl, ordförande i Masarna SK. Foto: Privat
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!