Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Maria Andersson, vd i Lufab, säger att det kommunala företaget kan gå i konkurs om inte Falu kommun ger ett ägardirektiv som innebär att Lufab får ta betalt för ökade räntekostnader.
Vallabodarna vid skidstadion är en av få lokaler som är lediga för uthyrningt.
Foto: Anders Hansson

Lufabs ambition spricker: Inga lokaler att hyra ut

FALUN. Lufab (Lugnet i Falun AB) vill hyra ut lokaler på Lugnet till fler externa kunder förutom Falu kommun. Men det finns knappt några lediga lokaler och Lufab har inte råd att bygga nya fastigheter: – Vi har inga vakanser. Allt är uthyrt, erkänner Maria Andersson, vd på Lufab och tillägger att företaget inte behöver tillväxt.

Den 10 oktober presenterade kommunala fastighetsbolaget Lufab underlag till budget och verksamhetsplan för Kommunstyrelsens ledningsutskott i Falun. I underlaget finns en del med som handlar om uthyrning av lokaler till kunder utanför den kommunala sfären. I Lufabs presentation står det:
”Utveckla Lugnet för att få intäkter från annat håll än bara skattemedel som i dag motsvarar 94 procent. Lugnet är ett mycket starkt varumärke och det finns ett stort intresse från näringslivet att förknippas med området samt etablera sig här.”
Inom Lufab finns ambitionen att inte bara förvalta fastigheterna, utan vara ett utvecklingsbolag med bland annat extern uthyrning.

Vallabodarna vid skidstadion är en av få lokaler som är lediga för uthyrningt.
Vallabodarna vid skidstadion är en av få lokaler som är lediga för uthyrningt. Foto: Anders Hansson

Nu medger Maria Andersson svårigheterna att få till extern uthyrning i någon större skala.
– Vi har inte så många tillgängliga lokaler att hyra ut till externa kunder. Vi har inga vakanser. Allt är uthyrt. Men en del av de 94 procenten, som kommunen hyr, nyttjas inte till hundra procent eller nyttjas bara vissa delar av året, säger Maria Andersson och pekar på domartornet vid hoppbacken. Hon fortsätter:
– Vi har börjat med att hyra ut vallabodarna. De behövs bara när det är större tävlingar.
Bara badhuset står för en hyresintäkt på 19 miljoner om året. Intäkterna från en vallabod är cirka 30 000 kronor om året. Dessutom är de övriga lediga lokalerna på Lugnet mycket små. Blir inte det en liten effekt på omsättningen?
– Det är detta som blir så frustrerande, att än hur mycket vi jobbar så blir det inget resultat. På resultatsidan blir det inte märkbart. Men detta har vi att jobba med i dagsläget när det gäller att öka den externa uthyrningen.

Varför lägga ner så mycket arbete på det när uthyrningen inte påverkar ekonomiska resultatet? Speciellt sedan du (Maria Andersson) signalerat risken för konkurs och belyst problemen om inte Lufab får betalt av kommunen för sina ökade räntekostnader.
– Vi vill ha fler människor i rörelse här på Lugnet. Att få det att hända lite mer, att det inte bara händer i samband med träningstider på kvällarna eller i samband med helgernas tävlingar eller evenemang. Att det finns strömningar av människor på Lugnet alla tider och dagar i veckan, svarar Maria Andersson.

Kan Lufab få en utveckling och tillväxt när det inte finns pengar till byggnation och inga större lokaler att hyra ut?
– Vi kan ta ansvar för att få fler folk till en i genomströmning på området. Det är en väg att börja utvecklingen.
Hur bidrar det till att få en tillväxt i bolaget?
– Vi behöver ha en budget och ekonomi i balans. Men vi behöver inte ha tillväxt. Vi behöver inte hela tiden bli större och få bättre resultat. När vi är ett kommunalägt bolag har vi andra värden än bara att leverera ekonomiska resultat, säger Maria Andersson.

År 2019 presenterade Lufab en liknande affärsplan för att öka den externa uthyrningen. Den kritiserades av kommunen, vilket resulterade att Lufab fick direktiv att i huvudsak fokusera på fastighetsförvaltning. Därför uppstår frågan:
Vad är Lufab i dag? Ett förvaltningsbolag eller ett affärsbolag?
– Styrelsen är jättetydlig med riktlinjerna att det är ett fastighetsbolag som ska utveckla Lugnet. Men vi har inte hur mycket kapital som helst. Vi kan inte bygga stora saker här utan att ha en hyresgäst som betalar för det direkt, svarar Maria Andersson och fortsätter:
– Styrelsen vill att vi ska utveckla här och inte vara på förvaltningsnivå.

Fakta/Lufab
Lufab (Lugnet i Falun AB) bildades för att bland annat underlätta investeringarna inför VM på skidor i Falun 2015 och för att sedan, på ett affärsmässigt sätt, äga och förvalta fastigheterna på Lugnet.
Lufab är ett kommunalägt bolag där moderbolaget är Falun Stadshus AB
År 2022 omsatte bolaget 62 miljoner och hade sju medarbetare, inklusive vd:n.
På hösten 2023 var Falu kommun Lufabs störste hyresgäst med 94 procent av hyresintäkterna.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!