Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
MSB planerar att göra 2 000 kontroller och cirka 3 000 tillsyner av skyddsrum i år, men Ludvika får vänta. Foto: Sara Flodin
Foto: Sara Flodin

Ludvikas skyddsrum får vänta på besiktning

LUDVIKA Under fem år ska 65 000 skyddsrum i Sverige kontrolleras av MSB, men Ludvikas drygt 250 skyddsrum är inte prioriterade och får vänta. – Vi går på prioriteringar utefter där vi anser det vara mest behov av skydd i händelse av krig. Det är de orter som är i militärstrategiska områden och där det är störst risk för krigshandlingar. Det är ofta orter med hamnar utefter kusterna, förklarar Anders Johannesson, chef för enheten för befolkningsskydd på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten har utfört kontroller i flertalet kommuner, bland annat Kalmar, Stockholm och Norrköping, men i Dalarna är det endast aktuellt för Faluns skyddsrum att få en genomgång detta år. Där kommer 30 tillsyner ske under året. Övriga kommuner i Dalarna kommer få vänta på detta.
– Vi lägger ut arbetet på skyddsrumssakkunniga som bokar med fastighetsägaren och åker ut när det passar. Vårt mål är att vi ska utföra 2 000 kontroller och ungefär 3 000 tillsyner i år.
Vid en kontroll går den skyddsrumssakkunniga igenom alla delar av skyddsrummet och Johannesson liknar det med en besiktning av bilen, medan en tillsyn kan liknas med en service av bilen.
– Vid en service åker vi till skyddsrummet och tittar så att några nyckelkomponenter finns, att adressen stämmer och skylten sitter uppe. Det blir en registerkoll och inventering för framtida kontroller.
Anders Johannesson är inte själv ute och kontrollerar skyddsrummen.
– Vi har anställd personal och anlitar konsulter som gör det.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prioriterar kontroller av skyddsrum i militärstrategiska områden och Ludvika får vänta på dessa förklarar Anders Johannesson, chef för enheten för befolkningsskydd. Foto: Melker Dahlstrand

Johannesson säger att de allra flesta underhåller sina skyddsrum men att det kan ske felaktigheter vid ägarbyten, ombyggnationer, renoveringar och stambyten.
– Det kan hända att det blir ingrepp i skyddsrummen som vi upptäcker när vi är ute och kontrollerar.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för underhållet av skyddsrummet.
– Att vår kontrollverksamhet finns är bara för att kolla att fastighetsägaren sköter sitt underhåll. Om alla var på tårna och skötte skyddsrummen skulle inte vi behöva kontrollera.

Vaktmästare Urban Persson: många av skyddsrummen är undermåliga och få vet hur tillbehören fungerar, klicka HÄR för att läsa mer!

Skyddsrummet ska ingå i den årliga underhållscykeln som den övriga fastigheten har, som att dränering och avlopp fungerar.
– Först och främst handlar det om att bibehålla skyddsrumsförrådet och att det är intakt. Det ska vara låst och ingen ska vara där och kunna plocka något. Nummer ett är att alla delar finns kvar.

Fastighetsägaren är ansvarig för underhållet av skyddsrummet. Foto: Sara Flodin

I fredstid är det okej att utrymmet används för annat.
– De kan till och med hyra ut skyddsrummet till någon som behöver en lokal, men regeln är att inom 48 timmar ska det gå att ställa i ordning skyddsrummet, oavsett vad det är för verksamhet. Så man får inte sätta upp kakel på väggarna, inreda ett duschrum eller göra ingrepp i väggarna genom att skruva upp en massa grejer, förklarar Johannesson och lägger till att det händer att de stöter på sådana förändringar.
– Då får fastighetsägaren riva ner och återställa så det blir korrekt.
I ett inslag gjort av SVT berättar Anders Johannesson om skyddsrumskontrollerna och reportaget kan uppfattas som att det endast var han och en kollega som skulle gå igenom alla skyddsrum.
– Visserligen behöver vi mer resurser för att kunna göra mer, men så dåligt som de framhävde i reportaget är det inte, påtalar Johannesson.

Klicka här för att ta reda på var alla skyddsrum i Sverige ligger. 

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!