En ny satsning på fältsocionomer startades upp i Ludvika kommun efter nyår. Emelie Angelin en av dem. Hon besöker Kyrkskolan fler gånger varje vecka för att lära känna ungdomarna. Eleverna Abshir Omar Abdullhi och Adam Elhachmi är sällan på stan, men tycker att det är bra att det finns vuxna som bryr sig. – Det känns säkrare, tycker Adam som säger att han redan börjat på förtroende för fältsocionomerna.
Foto: Sara Flodin

Ludvikas nya fältsocionomer

LUDVIKA. Satsningen på fältsocionomer är ny inom Ludvika kommun och startade strax efter årsskiftet. Emelie Angelin och Jörgen Grundström är utbildade socionomer och ska nu jobba för att Ludvikas unga ska få en trygg tillvaro. – Vi behöver skapa bra miljöer där barn och unga kan vara. Det behöver vi göra tillsammans, säger Emelie som påtalar vikten av samverkan.

Fältare har funnit i Ludvika tidigare, men just fältsocionomer med bredare uppdrag har startat upp detta år då Emelie kom tillbaka från sin föräldraledighet. Både Emelie och Jörgen är socionomer i grunden och de har även tidigare jobbat på socialtjänsten med barn och ungdomar i Ludvika.
Måndagen den 8 januari drog de i gång med arbetet som fältsocionomer.
– Vi ska jobba på uppdrag åt invånarna i kommunen och att det ska vara tryggt och bra för våra ungdomar. Det är vårt främsta fokus. Vi ska jobba förebyggande i ett större perspektiv för barn och unga. Det handlar om relationer och att vara ett känt ansikte som barn och unga kan vända sig till, förklarar Emelie som tillsammans med Jörgen även kommer arbeta obekväm arbetstid, på kvällar och helger.
Fältsocionomerna kommer rikta verksamheten mot högstadieskolorna och gymnasieungdomar, men även ner i åldrarna.
– Det förebyggande arbetet bör börja ännu tidigare, påtalar Jörgen.
– Det vi önskar är att barn får möjlighet att utveckla sina förmågor med hjälp av vuxna i sin egna takt under ett så friskt och positivt perspektiv som möjligt.

Ludvikas nya fältsocionomer heter Emelie Angelin och Jörgen Grundström. Denna fredagseftermiddag går de ett varv i Sporthallen, gör ett nedslag på Kyrkskolan och därefter in en sväng på McDonalds. “Sen åker vi hem och går ut en sväng på kvartersgårdarna ikväll”, förklarar Emelie. Foto: Sara Flodin

Fältsocionomerna ingår i samverkansgrupper med skolan, fritidsgårdar, socialtjänst, polis och föreningsliv.
– Det är väldigt enkelt att samverka idag. Många vill bidra och är medvetna om att det är tufft att vara ung idag, påtalar Jörgen.
För att skapa kontakt och förtroende hos bygdens ungdomar arbetar nu duon med att besöka skolor, föreningar och fritidsgårdar. Första målet att lära känna bygdens ungdomar.
– Och då är det naturligt att åka till skolorna och börja där.

Emelie tycker att det är viktigt att ungdomar erbjuds bra aktiviteter i kommunen.
– Fritidsgårdarna har ett jättefint sportlovsprogram med olika former av resor och aktiviteter under vecka nio och vi kommer se till att finnas på platser där barn och ungdomar befinner sig, till exempel i sporthallen, på stan och resecentrum.
Fältassistenterna tillhör socialtjänsten men samverkar med andra myndigheter.
– Vi försöker tänka ur ett samhällsperspektiv. Om det ska gå bra måste vi hitta fler miljöer som fungerar, säger Jörgen som påtalar att de främst arbetar proaktivt.
– Vi ska göra lägesbilder kring olika områden om barn och unga och hur det är i Ludvika. Vilka utmaningar står vi inför och vilka insatser kan behövas? Hur kan vi rusta ungdomar så det går bra för dem, frågar Emelie som dock tycker att hon är för ny på tjänsten för att redan nu kunna göra en lägesbild av hur det ser ut i Ludvika, men känner en oro för att unga i Ludvika använder droger och säger att det vore naivt att tro att detta inte förekommer bland Ludvikas ungdomar.
– Det är klart att det finns en oro kring droger och vejpanvändandet.

En av fältsocionomernas uppgifter är att fånga riskbeteenden. Vad är då ett sådant? Emelie och Jörgen tycker inte att det automatiskt är ett riskbeteende att unga befinner sig på stadens gator och torg.
– Nej, man kan inte säga att “hänga på stan” är ett riskbeteende, på stan har vi våra butiker. Det vi vet är att en bra skolgång, sunda aktiviteter och tillgång till bra vuxna som lyssnar och förstår är ett skydd för ett barn. Det klart att det kan finnas en risk om man driver runt på stan i stället för att vara i skolan, men då måste vi titta på anledningen till att barnet gör det, påtalar Emelie.

För att lära känna ungdomar rör sig fältsocionomerna där de befinner sig, bland annat i kommunens skolor. Även föräldrar som man vill ha stöd kan vända sig till fältsocionomerna. Foto: Sara Flodin

Att krig, klimatkris och ekonomisk instabilitet oroar många unga är ofrånkomligt.
– Självklart även sociala medier. Det är komplext att vara ung idag. Det är inte alls som det var tidigare, samhället har blivit mer komplicerat, påtalar Jörgen och lägger till att det är inte så lätt att vara förälder heller.
– Vi vet inte hur samhället kommer se ut, det förändras väldigt fort just nu.
– Trygga vuxna som finns nära våra barn och unga och som är nyfikna på dem. Det är det som är allra viktigaste i föräldraskapet och att fråga och se dem. Engagera dig i deras liv och var närvarande. Var medveten om alla utmaningar och svårigheter de kan hamna i, säger Emelie.
När våren kommer och allt fler unga rör sig ute så välkomnar fältsocionomerna föräldrar och andra vuxna att komma ut där ungdomarna är.
– Under skolavslutningen är det jättemycket föräldrar ute och jag önskar det kunde vara det även andra kvällar, uppmanar Emelie som tycker att samverkan är viktigt och svarar snabbt ”ja” på frågan om hon tror att de kan göra nytta.
– Jag tror att vi är en del av det som kan hjälpa barn och unga, inflikar Jörgen.

Detta gör också fältsocionomerna:
Ansvarar för sommarprojektet för ungdomar som inte fått sommarjobb.
Ansvarar för citygruppen med skolpersonal som nattvandrar under sommarhalvåret.
Planerar riskhelger som skolavslutning, Ludvika marknad och Scensommar.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS