Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Svensk Handel konstaterar fortsatt höga siffror gällande stölder i butik. En trio lokala butikschefer ger sin syn på detta och den prisutveckling som utgör negativ påverkan i frågan.
Foto: Sonny Jonasson

Lokala butikschefer om ökande stölder

FALUN. Svensk Handel belyser butiksstölderna och dess konsekvenser. I anslutning till detta tar tidningen en titt på dilemmat för några Faluhandlare. Dagsläget visar varierande upplevelser. Mindre stöldsvinn möter ökade volymer stulna varor. – Det senaste halvåret har det tyvärr utvecklat sig precis så som vi förstod att det skulle göra, säger Magnus Graf på Willys i Britsarvet om stegrande stöldnivåer. Därtill kommenteras höjda matprisers orsaker och negativa effekter.

Svensk Handels så kallade trygghetsbarometer innehåller ett säkerhetsindex, och senaste versionen avser fjolårets sista kvartal.
Detta visar att 44 procent av de totalt 482 tillfrågade butikerna under senaste tiden utsatts för brott eller hotfullt beteende.

Problematiken märks också lokalt och varierar i omfattning. Tre butikschefer i Faluns livsmedelshandel ger nu tidningen en lägesrapport i frågan.
Coop-butiken på Kvarnberget i Falun blev den 10 december utsatt för ett rån.
Överlag och gällande butiksstölder upplever man sig dock inte vara påtagligt utsatta.
– Det är svårt att säga hur ofta det sker, men i generella tal skulle jag gissa att det förekommer på veckobasis, berättar butikschefen Johan.

Svensk Handel listar kött som en av varorna högt upp i stöldstatistiken, är det något som märks även i er butik?
– Nej, det kan jag nog inte säga att det är. Det är nog kanske mer vanligt i de lite större butikerna, säger han.
Och utvecklar:
– Vi har inte så mycket svinn från stölder i den här butiken, och jag ser nog heller inget särskilt mönster gällande stöldbegärliga varor.
Polisanmäler ni alla stölder?
– Om vi upptäcker händelsen så gör vi vanligtvis det, ja, berättar butikschefen på Coop Kvarnberget.

Stölder innebär för vissa handlare en nu stegrande problematik. Överlag är det mat och i synnerhet köttdisken som finns i förövarnas fokus. Foto: Sonny Jonasson

Magnus Graf, butikschef vid Willys Svalan i Britsarvet, konstaterar en negativ utveckling kring butiksstölderna.
– Svensk Handel beskriver situationen alldeles korrekt. Det senaste halvåret har det tyvärr utvecklat sig precis så som vi förstod att det skulle göra.
Har stölderna ökat i takt med en ansträngd samhällsekonomi?
– Ja, det är ju det som tydligt påverkar och som gör att stölderna tilltagit. Det har ju blivit tuffare för många, både privatpersoner och företag, fortsätter han.
Och redogör för vilka varor i lokalerna som framstår som märkbart attraktiva för tjuvarna.
– När det utförs lite större tillgrepp av en person så är det ofta köttdisken som är främsta målet. Vad vi förstår säljs det då ofta vidare. Häleri, alltså.
– Vid mindre stölder varierar varorna lite mer, men det är nästan uteslutande mat det handlar om, klargör han.

Graf upplyser att alla upptäckta stölder, utförda av såväl minderårig som vuxen, polisanmäls av butiken.
– Det finns även kameror här inne som utgör ett hjälpmedel för oss och kanske främst för polisen.
Butikschefen konstaterar på det hela taget en dyster trend i flera perspektiv och att det är oroande att se det hela ske.

Magnus Graf, butikschef för Willys Svalan i Britsarvet. Foto: Sonny Jonasson

Mats Andersson – för Falubor också bekant som “Ica-Mats” – delar den känslan och spinner vidare i sammanhanget.
Basen för Ica Supermarket i Slätta ger sin syn på stöldfrågan i flera perspektiv.
– Stölder är ju ett ständigt pågående tråkigt inslag, men sedan är väl nuvarande mönster att ökade priser ger ökade stölder. Så det eskalerar lite, säger Andersson.
Han konstaterar att detta bland annat innebär fler kontroller i snabbkassorna och även för de butiker som erbjuder självscanning.
– Jag har meddelat folk som stjäl att de åker ut härifrån och inte är välkomna. Har då även mött förståelse från vissa som reagerar positivt på den här lite mer personliga kontakten, att man kan ha en dialog.

Han utvecklar:
– Vi har däremot haft vissa som stulit mer organiserat och i större mängder. Nescafé, choklad och rakhyvlar hör till sådant som är populärt.
– Annars är även kött återkommande som stöldbegärligt.
Mats meddelar att han generellt sett inte polisanmäler stölder i butiken.
Detta då han anser att alltför få anmälningar leder till påföljd för förövaren.
– Så är det, tyvärr. Det är inte värt att bläddra med en massa papper när det inte blir något av det i slutänden.
– Om man stjäl saker och det inte ger några konsekvenser så är ju risken rätt stor att man fortsätter att stjäla, säger han.

I Mats mening skulle möjligheten att bötfälla direkt i butik kunna utgöra ett konstruktivt verktyg för att motverka stölderna.
– Ja, i närvaro av polis eller på annat fungerande sätt. Både jag och andra handlare känner frustration över situationen som är i dag.
– Man kan ju få parkeringsböter eller fortkörningsböter direkt på plats. Säg att den som stulit något bötfälls med ett belopp motsvarande tio gånger priset på varan som stals. Det borde åtminstone innebära en tankeställare.

Butikschefen knyter an till de samhällsfaktorer som bidrar till att livsmedelspriserna skjutit i höjden.
Han betraktar energikostnaden som central.
– Det är den enskilt största, och jag skulle nästan vilja säga enda, boven i dramat. Den påverkar böndernas produktion och den påverkar packning, transporter, logistik och precis hela processen, säger Mats.

Mats Andersson, butikschef vid Ica Supermarket i Slätta. Foto: Sonny Jonasson

Som nyanserande tendens nämner han potential för ett tänkbart trendbrott.
– Ja, man kan ana och inte minst hoppas att vissa positiva saker kan ske. Bland annat att kaffepriserna förhoppningsvis sänks något framöver, kanske i februari. Man vill se att det vänder lite och att vi kan få bukt med det här.
Ica-handlaren fortsätter:
– Samtidigt förmedlas ibland bilden av att butikerna medvetet höjer priserna i smyg. Det stämmer inte. För mig bygger det här uppdraget på förtroende och tillit. Sviker man det så är man rökt, framhåller han med eftertryck.

Han konstaterar att kundernas lägre köpkraft är bitvis märkbar, och att man med ljus och lykta letar låga priser.
– Vilket är fullt förståeligt. Tycker att man kan se i dag att folk mår väldigt dåligt när de handlar. Det gör ont i hjärtat och det är inte kul att se den här utvecklingen, avslutar Mats Andersson.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,232729" yot yod ap]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!