Kommunstyrelsens ordförande Liza Lundberg (S). “Här kan vi säkert bli bättre, så därför är det positivt att det här lyfts”, säger hon om dagslägets avsaknad av ett kommunbaserat stöd till npf-anhöriga. Bilden är ett montage.
Foto: Sonny Jonasson

Liza Lundberg om anhörigstöd: “Här kan vi säkert bli bättre”

FALUN. Falu kommun saknar ett direkt stöd för anhöriga till personer med npf-diagnos. Ett Faluförslag inlämnat 2021 som syftade till inrättandet av ett sådant stöd avslogs i kommunfullmäktige. Liza Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande, ämnar ta en närmare titt på det hela. – Det är en jätteviktig fråga och det är bra att den lyfts, betonar hon.

Rösterna bakom detta Faluförslag önskar att kommunen etablerar ett anhörig- och kunskapscenter som erbjuder ett direkt riktat stöd för anhöriga till personer med npf-diagnos och/eller psykisk ohälsa. Npf är en förkortning av samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Man menar att de anhöriga löper hög risk för utmattningssyndrom och långvarig sjukskrivning. Därtill att anhöriga syskon eller barn också riskerar falla mellan stolarna i ämnet.
I socialtjänstlagen (5 kap. 10 § SoL) fastslås sedan 2009 att “Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”
Som motivering till avslaget lät kommunen enligt uppgift meddela en ambition att utreda hela anhörigstödet – inte enbart gällande npf-anhöriga.

I veckans nummer av Lokalt i Falun uppmärksammas hur Attention nu lyfter dilemmat med skolmiljön och skolfrånvaro kopplat till elever med npf-diagnoser.
Man berör också den aspekt som gäller belastningen för anhöriga.
Faluförslaget i fråga hänvisar till en undersökning utförd 2019 av just Attention. Denna sägs visa att föräldrar varje vecka ägnar flera timmar till kontakt med myndigheter i kampen att få stöd för sitt barn.
Att det är svårt att såväl navigera bland stöden som att få stöd.

"Jag ska titta närmare på var kommunen befinner sig i arbetet", meddelar Liza Lundberg om bland annat stödfrågan för npf-anhöriga. Personerna på bilden har ej koppling till artikeln. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
“Jag ska titta närmare på var kommunen befinner sig i arbetet”, meddelar Liza Lundberg om bland annat stödfrågan för npf-anhöriga. Personerna på bilden har ej koppling till artikeln. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Liza Lundberg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Falun. Vid tiden för fullmäktiges nekan till nämnda Faluförslag befann hon sig i opposition inom den lokala politiken.
Hon är medveten om att kommunen i dagsläget saknar ett anhörigstöd av denna typ.
– Vi har ju anhörigstöd inom andra kategorier, bland annat för anhöriga till personer med demens. Sedan har vi verksamheten Dialogen som på ett annat sätt kan hjälpa barn och unga och deras familjer. Men jag kan tycka att det ju vore klokt om vi även hade ett stöd av det här slaget, men samtidigt är det viktigt att vi först ser över vad det är vi har i dag, resonerar hon.

Och fortsätter:
– Jag vet också att Attention uppmärksammat det här vid kommunens funktionshinderråd. Det är en jätteviktig fråga och det är bra att den lyfts, betonar hon.
Lundberg nämner de stöd som i andras regi återfinns i Falun.
– Flera individer och föreningar erbjuder stöd av olika slag. Ett exempel är Emelie Kjellgren som jobbar som diakon. Hon fick i höstas kommunfullmäktiges tillgänglighetspris för de viktiga insatser hon gör. En av flera positiva krafter, säger Liza.

Och låter meddela att hon har för avsikt att zooma in på nuläget i stödfrågan.
– Ja, jag ska titta närmare på var kommunen befinner sig i arbetet med översynen som beslutades i samband med att medborgarförslaget avslogs. När det finns en tydlig lagstiftning har vi ett ansvar att ta, och då ska vi också ta det.
– Här kan vi säkert bli bättre, så därför är det positivt att det här lyfts, säger Liza Lundberg.

 

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,360916" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS