Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Ska Lisselgården renoveras, flyttas eller rivas? Nästa år kan det komma ett besked om vad som ska hända med den gamla gården bredvid Forssaklackskolan.
Foto: Karin Diffner

Lisselgården förfaller allt mer

FORSSA. I åratal har Lisselgården stått och fått förfalla, men snart kan det komma ett beslut på vad som hända med den gamla gården. – Vi behöver hitta en lösning, säger Johan Thurin som är fastighetschef i Borlänge.

Lisselgården är över 150 år gammal och märkt med litet q i detaljplanen. Husen står vid Forssaklackskolan nära Kvarnsvedsvägen och har inte använts på över 15 år då Borlänge konststudiegrupp lämnade lokalerna. Byggnaderna har utsatts för skadegörelse och blivit allt mer nedgångna av väder och vind.
– Vi har skyddat taket och byggnaden så mycket det går, säger fastighetschefen Johan Thurin.
Ansvariga har tittat på olika alternativ för Lisselgården som hänger ihop med vad som händer med Forssaklackskolans tomt när den rivs. Skolan ska som vi skrivit om tidigare rivas efter årsskiftet 2026-2027.

Johan Thurin, fastighetschef i Borlänge kommun.
Johan Thurin, fastighetschef i Borlänge kommun.

Vad som händer med tomten efter rivningen är ännu inte beslutat, men mycket talar för att det ska byggas ett nytt äldreboende där. Beroende på hur det beslutet blir ska tjänstemän och politiker också ta itu med frågan om Lisselgården.
– Hur mycket av tomten behöver vi till ett äldreboende och vad kan vi göra av resten? Får Lisselgården plats? frågar sig Johan Thurin.
Alternativen som finns är att låta den vara kvar, att flytta den, sälja eller riva.
– Det är sådant vi tittar på, men det finns inga beslut.

I minst 15 år har Lisselgården stått öde och byggnaderna utsatts för skadegörelse och även en misstänkt anlagd brand.
I minst 15 år har Lisselgården stått öde och byggnaderna utsatts för skadegörelse och även en misstänkt anlagd brand.

Hur länge till kan Lisselgården stå utan att bli helt förstörd?
– Ett tag till, men det är inte idealiskt, så vi behöver hitta en lösning.
Att renovera den eller till och med flytta Lisselgården är förenat med stora kostnader. Det skulle ändå inte vara omöjligt om man kan hitta ett vettigt ändamål för byggnaden, enligt Johan Thurin.
– Visst finns det en tjusning i att den blir kvar, men man måste också ha respekt för pengarna.
Under 2024 eller 2025 väntas ett besked om vad som ska hända efter Forssaklackskolans rivning.

Fakta/q-märkning
Litet q markerar byggnaders kulturmiljövärde och innebär att de ska hanteras med särskild miljöhänsyn. De är inte kulturminnen, men de omfattas av plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13) vilket betyder att de är särskilt värdefulla, så värdefulla att de utgör ett allmänt intresse.
När det gäller Lisselgården handlar värdet om byggnadernas ålder och att de berättar en viktig del av historien om Borlänge.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!