Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Enligt en enkätundersökning är kvinnor i Dalarna nöjda med den vård och bemötande de fått i samband med förlossning.
Foto: Dreamstime

Kvinnor i Dalarna nöjda med förlossningsvården

DALARNA. Länets kvinnor är nöjda med den vård och bemötande de får i samband med förlossning. Det visar den nationella graviditetsenkäten. – Enkäten är ett viktigt verktyg för att få bekräftelse på vad vi gör rätt, men också för att förstå vad vi behöver förbättra, säger Emelie Sternö, verksamhetschef inom kvinnosjukvården, i ett pressmeddelande.

Resultatet av graviditetsenkäten för 2022 visar att nio av tio kvinnor som deltagit känner sig trygga med förlossningsvården i Dalarna. 94 procent skulle, enligt pressmeddelandet, också rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn.
– Vi har lyckats hålla jämn nivå med föregående års resultat, vilket är glädjande eftersom det visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Emelie Sternö.

I övrigt uppger:
• 96 procent att de har haft möjlighet att ställa de frågor de önskar till barnmorskan
• 93 procent att barnmorskan gjorde dem delaktiga i planering och beslut som rörde deras graviditet i den utsträckning de önskade
• 73 procent att vården tillgodosett deras behov under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning. Här har Dalarna landets största andel positiva svar

Enkätens resultat visar också på förbättringsområden. I Dalarna anger exempelvis 57 procent av kvinnorna som deltagit att de fått stöd från vården i den utsträckning de önskat vid amningsproblem.
Gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige erbjuds att besvara Graviditetsenkäten.
Enkäten syftar till att fånga gravidas och nyblivna mödrars upplevelse av sin egen hälsa samt erfarenheter av vården under och efter graviditet.

Graviditetsenkäten skickas ut och kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, under och efter graviditeten. Resultaten ger regionerna och verksamheterna viktigt underlag för att förbättra inom hela förlossningsvårdkedjan, utifrån kvinnornas behov. 2022 inkom 160 000 svar nationellt.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!