Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Pedagogiska utvecklingsledare i förskolan i Hedemora kommun
Lokalt i besökte en träff där nyblivna och “gamla” pedagogiska utvecklingsledare inom förskolan i Hedemora kommun träffades. Från vänster: Ann-Sofi Öhman, Madeleine Gustafsson, Carolina Lindberg, Emma Jansson, Marie Persson, Birgitta Karlsson, Ulrika Gustafsson, Maria Hansson, Jessica Trädgårds och Eva Lidholm.
Foto: Pär Sönnert

Kvalitetssatsning görs inom förskolan

HEDEMORA. Genom att utbilda ytterligare åtta förskollärare till pedagogiska utvecklingsledare gör Hedemora kommun en kvalitetssatsning på sina kommunala förskolor. “Vi blir som en länk mellan rektor och den övriga personalen på förskolan”, förklarar Maria Hansson, en av de åtta pedagogiska utvecklingsledarna.

Det första gänget som utbildades till pedagogiska utvecklingsledare blev klara 2019. Nu är en ny grupp i slutet av sin utbildning och redo att implementera detta på sina respektive arbetsplatser. Lokalt i:s utsände slog sig ner med fyra av dem för att höra mer om utbildningen och vad detta innebär för dem i sin yrkesroll som förskollärare.
– Det handlar om ledarskap gentemot våra kollegor, att vi ska leda kollegorna i det pedagogiska på förskolan. Och så får vi mer tid att ägna åt utvecklingsarbetet på arbetsplatsen, säger Carolina Lindberg.
– Och i slutändan blir det även ledarskap mot barnen. Vi kommer att hålla koll på vad som ska göras, att utveckla arbetet och ha regelbundna möten med rektorerna för att stämma av. Dessutom träffas vi i gruppen regelbundet och vi träffar även de som har utbildat sig tidigare, säger Maria Hansson.

Pedagogiska utvecklingsledare i förskolan i Hedemora kommun
Fyra av de nyblivna pedagogiska utvecklingsledarna i Hedemora kommun. Från vänster: Carolina Lindberg, förskolan Regnbågen, Emma Jansson, Smedby förskola, Madeleine Gustafsson, förskolan Kristallen, och Maria Hansson, Bikupan i Garpenberg samt Stjärnsunds förskola. Foto: Pär Sönnert

Utbildningen har skett via Högskolan Dalarna. Deltagarna har läst 7,5 poäng och lade en eftermiddag i veckan åt detta, under ett års tid.
– Vi skickade nyss in våra avslutande arbeten, säger Carolina Lindberg.

Alla kommunala förskolor har minst en förskollärare som har utbildats till pedagogiska utvecklingsledare.
– Det är kul att få bidra till att förskolan utvecklas. Detta höjer statusen för förskolläraryrket, säger Madeleine Gustafsson.
– En av de största skillnaderna är att nu är det vi som håller i de pedagogiska mötena med personalen, säger Emma Jansson.

Har ni hunnit börja med detta på era arbetsplatser ännu?
– Allt är väldigt nytt ännu, vi diskuterar som bäst hur vi ska föra ut detta i verksamheten, säger Carolina Lindberg.
– Det känns väldigt roligt att komma i gång med detta. Och det är bra med det “gamla gänget”, som utbildat sig tidigare, att vi får träffa dem regelbundet och höra om deras erfarenheter. Jag tror att vi kan ge dem lite ny energi också, säger Maria Hansson.

Pedagogiska utvecklingsledare i förskolan i Hedemora kommun
Marthina Holgersson (till vänster) och Camilla Norberg, två av de totalt fyra rektorerna inom förskolan i Hedemora kommun, tycker att det är guld värt att ha minst en pedagogisk utvecklingsledare per förskola. “Under sin utbildning har utvecklingsledarna arbetat med fantastiska utvecklingsarbeten. Bland annat har de tittat på utvecklingsområden inom lek, förskolans pedagogiska miljöer och att stärka kommunikationen inom arbetslaget”, säger Marthina Holgersson. Foto: Pär Sönnert

Att ha minst en pedagogisk utvecklingsledare per förskola är guld värt för rektorerna. Det tycker Marthina Holgersson och Camilla Norberg, två av de totalt fyra rektorerna inom förskolan i Hedemora kommun.
– Vi gjorde detta för att lyfta och stärka det systematiska kvalitetsarbetet, att få större fokus på utvecklingsfrågor. Utvecklingsledarna är också förskollärare och blir därmed en naturlig del av den dagliga verksamheten i förskolan. De blir en länk mellan rektor och förskolans utbildning, säger Marthina Holgersson.
– Detta ger oss mycket, vi får en fördjupad bild av verksamheten, vilket gör att vi får fatt i övergripande utvecklingsbehov. Detta gagnar likvärdigheten inom förskolan. Och det är en ständigt pågående process. Vi sitter inte direkt med armarna i kors, säger Camilla Norberg.

Pedagogiska utvecklingsledare i förskolan i Hedemora kommun
Marthina Holgersson (till vänster) och Camilla Norberg, är två av de totalt fyra rektorerna inom förskolan i Hedemora kommun, Foto: Pär Sönnert

Även om förskolan inte har mål på samma sätt som uppnåendemål och betyg som finns i grundskolan så sätts det upp mål utifrån förskolans läroplan.
– Så detta är ett sätt för oss att nå upp till dessa mål, att fånga upp vad som fungerar bra och mindre bra, säger Marthina Holgersson.
– Alla barn ska ha rätt till utveckling, att ha chansen att nå sin fulla potential. För förskolebarnen är mötet med pedagoger väldigt viktigt, att de känner sig sedda och bekräftade, säger Camilla Norberg.

Har ni fått inspiration till de pedagogiska utvecklingsledarna från någon annan kommun?
– Nej, jag vet inte vet om någon annan kommun har gjort på det här sättet tidigare, säger Marthina Holgersson.
– Vi kontaktade Högskolan Dalarna och förklarade vad vi var ute efter och så skräddarsydde de den här utbildningen åt oss. Det är en bra energi i den här gruppen, det är ett härligt gäng och man tänker alltid bättre i grupp. Det är svårt för oss rektorer att vara ute i verksamheten hela tiden, på det här sättet får vi en bättre bild av hur det fungerar, säger Camilla Norberg.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!