Nu måste Trafikverket byta ut sliprarna igen. Kostnad: mellan 18 och 44 miljoner. (Bilden är en genrebild).
Foto: Sonny Jonasson

Kreosot riskerar förstöra dricksvattnet

BORLÄNGE. Kreosotimpregnerade sliprar i Lennheden riskerar att förstöra dricksvattnet. Nu åläggs Trafikverket att byta ut dem – ett år efter att de lades dit – till en kostnad av upp till 44 miljoner kronor. – Det är djupt olyckligt att det blivit så här, säger Jussi Nieminen Jusola (S), i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

När Trafikverket i fjol bytte ut gamla kreosotimpregnerade sliprar vid järnvägen mellan Repbäcken och Bäsna gjordes det med nya sliprar som också var impregnerade med kreosot, vilket är ett cancerframkallande ämne.
Detta gjordes trots att det i Trafikverkets egna riktlinjer framgår att kresotsliprar ska fasas ut och helt upphöra från år 2025.

Nu har både länsstyrelsen, Lennhedens Vatten AB , LVAB, och Borlänge kommuns miljö- och samhällsnämnd reagerat på den fortsatta kreosotanvändningen.
Sakkunniga påpekar att Lennhedens vattentäkt är en av länets viktigaste och av riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
Enligt LVAB ligger cirka 500 meter av bandelen särskilt illa till.
“Då det inte kan uteslutas att de nya kreosotsliprarna lakas ut och på sikt når grundvattenmagasinet anser LVAB att kreosotsliprarna ska bytas ut till ett annat alternativ”, skriver grundvattenexperten Sanna Lindberg.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kräver nu att Trafikverket ska byta ut de kreosotimpregnerade sliprarna.
– Borlängebornas dricksvatten ska naturligtvis inte riskera att kontamineras med kreosot, säger ordföranden Jussi Nieminen Jusola (S).
Och arbetet måste påbörjas snarast.
– På de mest kritiska områdena ska det vara bytt till årsskiftet 2024-2025 och resten senast vid årsskiftet 2025-2026, säger Nieminen Jusola.
Enligt länsstyrelsen bör sträckan från där Länsbäcken passerar järnvägen till Bergmyrans inlopp från Spännvallen prioriteras när sliprarna ska bytas ut till ek eller betong.
Trafikverket har bedömt att det kommer att kosta mellan 18 och 44 miljoner att byta ut materialet på hela sträckan.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS