Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Victoria Afzelius och Lena Ludvigsson-Olafsen.
Foto: Pressbild

Kommunen vill stärka den biologiska mångfalden

SMEDJEBACKEN. Den 22 maj var det den internationella dagen för biologisk mångfald. Då erbjöd kommunen gratis fröpåsar för odling av exempelvis blåklint, ängsblomma och praktmalva. – Ängsblomster är väldigt gynnsamma för pollinerande insekter, som tyvärr har minskat drastiskt de senaste åren. Att vända trenden är viktigt för att våra pollinerande insekter ska kunna fortsätta leva i vår natur, säger Victoria Afzelius, miljö- och vattenplanerare och ansvarig för projektet.

Fröpåsarna finns att hämta gratis på Werner Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken, Söderbärke bibliotek samt i kommunhuset och kan erhållas så länge lagret räcker, det vill säga även efter den 22 maj.

Smedjebackens kommun erbjöd gratis fröpåsar under den biologiska mångfaldens dag. Foto: Pressbild

Biologisk mångfald innebär en variation av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler.
Genom att dela ut påsar med ängsblomsterfrön hoppas kommunen på att folk ska inspireras till att plantera ängsblommer på en liten bit av sin gräsmatta, trädgårdsrabatt eller balkong.
– Vi måste göra vad vi kan allesammans för att bidra till att stärka miljön. Detta är en utmärkt sak som alla kan bidra till, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson-Olafsen.

Den internationella dagen för biologisk mångfald instiftades av FN 1993 i syfte att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för olika arters överlevnad.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!