Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Borlänge kommun kan komma att investera pengar ur pensionsfonden i Jas Gripen eller annat svenskproducerat försvarsmateriel i framtiden.
Foto: Dreamstime

Kommunen kan köpa försvarsaktier

BORLÄNGE z Kommunen kan komma att köpa aktier inom försvarsindustrin för pensionsmedlen. – Med tanke på omvärldsläget så är det riktigt att vi stöttar den svenska försvarsmakten, säger Ulrik Bergman (M).

Borlänge kommun har en fond med pengar avsatta för framtida pensioner, pengar som placeras av förvaltare. Tidigare har det funnits förbud mot att köpa aktier eller räntebärande papper inom branscher som ägnar sig åt tobak, alkohol, pornografi och försvarsmateriel.
Men nu kan det komma att ändras – när det gäller försvarsmaterial.
– Ja, det här är något som moderaterna lyft tidigare. Vi tycker att det är riktigt att vi stöttar försvaret genom att köpa värdepapper i den svenska försvarsindustrin, säger Ulrik Bergman.
Och nu får han medhåll av övriga politiker i kommunledningen. På senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott var alla eniga om att policyn ska ändras.
Dessutom var ledamöterna eniga om att ändra policyn till att i större utsträckning köpa aktier och färre räntebärande papper än vad hittills gjorts.
– Hittills har vi sålt billigt och köpt dyrt, men eftersom det här ska ses långsiktigt så tror vi att pengarna förräntar sig bättre om vi köper mer aktier, säger Ulrik Bergman.
Förbudet mot att köpa värdepapper i företag som ägnar sig åt tobak, alkohol eller pornografi kvarstår.
Den nya policyn klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!