Försvarsminister Peter Hultqvist besökte under hösten Dalregementet, här tillsammans med regementschef Daniel Banck.
Foto: Veronica Rigtorp

Klart med nytt regemente i Falun

Det blir ett återinrättande av Dalregementet i Falun med start år 2022, det beslutade Riksdagen den 15 december.

Försvarsmakten kommer tillsammans med kommunen, länsstyrelsen och andra aktörer nu förbereda för regementet, som föreslås hamna på ny plats vid övningsfältet.

– Det här är ett verkligt positivt besked för hela Dalarnas län. Vi har haft ett gott och konstruktivt samarbete mellan alla berörda parter, och jag ser detta som ett kvitto på att vi gemensamt lyckats förmedla de fördelar som Falun och Dalarna ger i detta sammanhang, säger Ylva Thörn, landshövding Dalarnas län.
Även för kommunen som länge drivit frågan om att få tillbaka ett regemente till Falun, är beskedet väldigt positivt.
– Ett mycket glädjande besked som betyder att förberedelserna för etableringen nu kan påbörjas. Jag ser fram emot ett gott samarbete mellan Försvarsmakten och Falu kommun så att vi tillsammans kan skapa bästa möjliga lösningar för det nya regementet och för Faluborna, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande i Falun.
I underlaget till Riksdagsbeslutet motiveras en återetablering i Falun bland annat så här:
”Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. Det finns också behov av förband för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar.
Försvarsmakten avses få i uppdrag att redovisa hur hemvärnsverksamheten vid Dalregementsgruppen ytterligare kan utvecklas och stärkas, till exempel genom fortsatt utveckling av särskilda funktioner eller verkanssystem inom ramen för hemvärnet.”
Platsen för det nya regementet är inte klart, men flera platser i anslutning till övningsområdet vid Myran har föreslagits som lämpliga för etablering. Delar av Högbo sanatorium har också föreslagits, för att snabbt kunna inkvartera värnpliktiga. Gamla I 13-området däremot, har inte varit aktuellt i diskussionerna om återetablering.
Dalregementet ska enligt beslut återinrättas senast år 2022, och nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Det ska finnas en utbildningskapacitet om cirka 200–250 inryckande värnpliktiga årligen, som i största utsträckning ska hämtas regionalt.
Under våren när budgeten för det nya regementet är klar, förväntas Försvarsmakten komma med mer information. Tanken är att då starta dialog med alla berörda parter, allmänhet, myndigheter, företag och närboende.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS