Karl Karlsson (S) tycker att de gjort vad de kunnat för att åtgärda bristerna i hanteringen av upphandlade konsulter.
Foto: Lisa Björklund

Karlsson (S) svarar på oppositionens kritik: ”Ett politiskt spel”

NORBERG. Karl Karlsson (S), ordförande i socialnämnden och individutskottet, svarar på oppositionens kritik angående att han skulle ha förbisett reglerna i upphandlingen av fem externa konsulter till individ- och familjeomsorgen (Ifo). – Det är den tidigare socialchefen och Ifo-chefen som inte har följt regelverket. Socialchefen rekryterade Ifo-chefen som i sin tur upphandlade konsulter under sig. Ingen av dem har följt regelverket, säger Karl Karlsson (S).

Redovisningsbyrån EY, tidigare Ernst & Young, har utrett missförhållanden i samband med upphandlingen av externa konsulter i Norbergs kommun.
Uppdraget inkom efter att en person, som arbetar på kommunen, gjort en anmälan till kommunens visselblåsartjänst, dit oegentligheter kan anmälas anonymt.
I ett pressmeddelande förra veckan skrev gruppledarna för Moderaterna, DiN, PNF och Vänsterpartiet att de saknar förtroende för: “kommunledningen, socialnämndens presidium och individutskottets presidium”.
Dock menar Karl Karlsson (S) att det är den tidigare socialchefen och den tillförordnade Ifo-chefen som gjort sig skyldiga till fusk.
– Vi som politiker måste ha tillit till att våra tjänstemän kan jobbet och gör det de ska. Du kan inte gå in med tanken att här pågår fusk och sitta bakom skuldran på dem och checka varje arbetsmoment. Jag är upptagen av att vi ska ha riktiga fakta och inte att det ska vara ett politiskt spel för att vinna några politiska billiga poäng, säger Karl Karlsson (S).

Norbergs tillfälliga kommunhus.

Han förklarar att kommunens fast anställde Ifo-chef blev sjuk i december 2022 för att sedan sluta helt. En tillfällig Ifo-chef upphandlades under tiden som en ny skulle anställas.
– Vi gick in en kaosartad tid 2023 med väldigt många som hade slutat. För att kunna driva den lagstadgade verksamhet som vi har så är man beroende av att få in konsulter. Det var inte något tvivel om att vi skulle ha konsulter, men det är hur de kom in och att man inte följt regelverket som är problemet.

I januari var EY:s utredning klar. I rapporten bekräftas att socialtjänsten brutit i reglerna kring offentlig upphandling.
Bland annat har upphandlingarna inte gjorts av ”strategiska skäl”, det vill säga av kostnadseffektiva skäl. Dessutom förekommer: ”väsentliga brister i dokumentation i samtliga direktupphandlingar”, enligt EY.
Både Karl Karlsson (S) och kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S) anser att EY:s slutsatser stämmer överens med verkligheten.
– Jag är skitförbannad. Jag tycker inte om att bli blåst, man måste ha en intention om att folk gör det de ska göra. Chefer på den här nivån ska kunna följa regelverket, säger Karl Karlsson (S).
– Tack vare visselblåsarärendet har vi upptäckt att två personer medvetet har fuskat. Det svåra är att upptäcka att människor fuskar när de går samman och väljer att inte dokumentera eller rapportera till politiken. Den tidigare socialchefen respektive Ifo-chefen, har fått introduktion i hur upphandlingar ska gå till, men de har inte skrivit under på att de har fått det, så där finns det en förbättringspotential från vår sida, säger Johanna Odö (S).

Johanna Odö (S) och Karl Karlsson (S) säger att Norbergs kommun följt KY:s rekommendationer efter att inhyrda konsulter inte följt ramverket för upphandling. Foto: Lisa Björklund

Enligt EY:s rapport har socialtjänsten också valt att direktupphandla, trots att det endast får ske om upphandlingen ligger under ett visst belopp. Vidare har den tillförordnade Ifo-chefen upphandlat egna kollegor i andra bolag.
– Ifo-chefen och socialchefen har ställt frågan till HR-avdelningen om de får göra så här. HR har sagt nej det får ni inte, men ändå valde de att göra det, säger Johanna Odö och fortsätter:
– De här personerna har också vinklat direktupphandlingen så att det på ett ställe står att man ska vara kunnig i finska språket trots att det inte är relevant för själva tjänsten.

Hade ni som ansvariga politiker kunnat göra något annorlunda?
– Oavsett vad som händer i vår kommun har vi politiker yttersta ansvaret. Men det är också fruktansvärt svårt när människor väljer att fuska. De har valt att inte dokumentera. När de i intervjuer får frågor från EY, då har de fått en minnesförlust allihop. Då kommer de inte ihåg hur det har gått till, säger Johanna Odö (S).

Johanna Odö.
“Det är inte nån miljonrullning, som oppositionen försöker framställa att det är. Det handlar om att all personal ska följa det interna regelverket för upphandling”, säger Johanna Odö (S).

I rapporten har EY staplat sex rekommendationer för att åtgärda problemen. De flesta har Norbergs kommun nu åtgärdat uppger Johanna Odö (S). Bland annat är det ingen av de konsulter som upphandlats på fel premisser som arbetar kvar. Även den tidigare socialchefen har slutat och en ny, tillsvidareanställd socialchef, Anna-Stina Lundin, började i februari.
– Med henne har vi viljan att göra en del rutinändringar för att försäkra oss att det här inte ska hända igen, säger Karl Karlsson (S).

Han menar att oppositionens kritik mest handlar om ett politiskt spel. Och trots allt tycker han att konsulterna, som nu har slutat, gjort ett bra jobb.
– Det har lyckats bra med rekryteringen. Kommunen har antagligen inte förlorat pengar på det här då användande av konsulter var nödvändigt.
– Man har inte följt reglerna och inte konkurrensutsatt konsultföretagen, men i stort sett har man följt kostnader för hur mycket det ska kosta. Man har följt den ramen, men man har inte följt checklistan när man ska välja vem man tar in. Man har inte dokumenterat och lagt fram det till oss, avslutar Karl Karlsson (S).

Johanna Odö (S) och Karl Karlsson (S). Foto: Lisa Björklund
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS