För dem med fast serveringstillstånd finns nu möjlighet att servera alkohol till 03.00 och för enstaka tillfällen även till 04.00.
Foto: Dreamstime

Kan få servera alkohol till 03 och 04

FALUN/DALARNA. Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verkar i Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Nämnden hanterar bland annat tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol. Nu har riktlinjerna för serveringstillstånd uppdaterats.

I en kommuniké uppges också att man tagit fram förslag till nya tillsynsavgifter baserade på riskklassning i stället för mängden alkohol.
De nya riktlinjerna gäller från och med den 1 april för alla samverkande kommuner.

För dem med fast serveringstillstånd finns nu möjlighet att servera alkohol till 03.00, om sökanden bedöms ha förutsättningar för utökad serveringstid.
För enstaka tillfällen kan möjlighet finnas att servera alkohol till klockan 04.00.

Då taxan för tillsyn ska baseras på en riskklassning ska denna taxa kopplas ihop med antal tillsynsbesök under året. Riskklassningen påverkas av efterlevnaden av lagar och regler. Den som sköter verksamheten enligt reglerna får således lägre riskklassning och lägre taxa. Beslut om dessa taxor fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun och gäller även de från och med den 1 april 2024.

Den 12 mars hålls en krögarträff på First Hotel Grand i Falun. Där informerar ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) krögarna om nya taxor och riktlinjer.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1351,181932" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS