Nu är långtradare med en maxlängd upp till 34,5 meter tillåtna på många svenska vägar. Däribland E16. Bland fördelarna nämner Transportstyrelsen minskade utsläpp från den tunga lastbilstrafiken.
Foto: Sonny Jonasson

Jättelångtradare gör entré på vägarna

FALUN/DALARNA. Från och med den 1 december kan monsterlångtradare på 34,5 meter rulla på bland annat E16. Detta när 600 mil blågul väg nu öppnats för de extra långa fordonen. – På systemnivå räknar vi med att det ska minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med fyra till sex procent, säger Calle Holmström som är strategisk planerare på Trafikverket.
Långtradarna i fråga kan alltså ha en längd som uppgår till hela 34,5 meter. Tidigare maxlängd för fordonståg på svenska vägar var 25,25 meter.
Långtradarnas nytillåtna omfång är således närmare tio meter längre än tidigare. Den 1 december öppnade de första svenska vägarna för dessa långa lastbilar.
Det hela beskrivs som en del av Trafikverkets ambition att öka effektiviteten i transportsystemet. Detta ska ske genom att skapa mer lastyta per transport.
Trafikverkets Calle Holmström:
– På systemnivå räknar vi med att det ska minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med fyra till sex procent.
– Vi vet också att olycksfrekvensen är kopplat till antalet lastbilar. Med färre lastbilar blir det färre olyckor, fortsätter han.
Inledningsvis öppnas alltså cirka 600 mil statligt vägnät, vilket når ungefär 160 av 290 kommuner från Ystad till Haparanda. Detta klargörs i en trafikfokuserad kommuniké från Newsworthy.
Och för bland annat Faluns del är alltså E16 tillåten för de nya storvulna ekipagen.
Calle Holmström vidareutvecklar:
– I ett första läge har vi begränsat oss till de här vägarna, fokus har legat på hög vägstandard och att trafiksäkerheten inte påverkas negativt. När det gäller huvudvägnätet är det till väldigt stor del mötesseparerade vägar, och i de fall de inte är det har vi haft hårda krav på geometrin.
– För anslutningsvägarna har vi inte haft några krav på mötesseparering, där har vi i stället tittat på körfältsbredd i relation till hastighet och om det finns separata gång- och cykelvägar.
Transportstyrelsen upplyser att detta är de nya vägskyltarna för färdväg för långa fordonståg. Foto: Transportstyrelsen
Transportstyrelsen upplyser att detta är de nya vägskyltarna för färdväg för långa fordonståg. Foto: Transportstyrelsen
Holmström meddelar att målsättningen på lång sikt är att öppna fler vägar för de voluminösa långtradarna.
En expansion på så vis ger också ökad positiv effekt, framhåller han.
– Nyttorna vi ser blir större ju fler kommuner som omfattas av nätet. Vi börjar redan nu att utvärdera hur det fungerar med de första vägarna för att kunna täppa igen luckor. Kanske är det möjligt att sänka kraven på dem utan att trafiksäkerheten påverkas. Kanske ser vi att vi behöver investera för att höja vägstandarden på sina håll. Sedan är det alltid svårt att sätta tidsplan, när vi inkluderar fler vägar, redogör han.
Ser ni några risker för trafiksäkerheten?
– Egentligen inte. Transportstyrelsen har tagit fram föreskrifter om fordonen, och det är väldigt tydligt att de ska ha samma framkomlighet som andra lastbilar. Sedan gör vi det här på ett begränsat antal vägar än så länge.
Finns det risk för att gods som skulle ha gått på järnväg i stället flyttar till vägarna?
– Vi tror att den risken är väldigt liten. Det handlar snarare om att transportsystemen utvecklas för att komplettera varandra.
På Newsworthys fråga huruvida det i nuläget finns några av de extra långa långtradarna, upplyser Calle Holmström att kontakter med åkeribranschen visar stort intresse för fordonen.
– Sedan har nog många velat avvakta med att beställa fordon innan allt är klubbat och klart. Jag tror på en successiv ökning av antalet långa lastbilar, avslutar han.
❚ 1 december 2023 öppnar de första vägarna i Sverige för långa lastbilar (fordonståg) upp till 34,5 meter
❚ Vägnätet består dels av cirka ett cirka 450 mil vägnät som tidigare pekats ut som lämpligt, dels cirka 140 mil statliga anslutningsvägar till detta
❚ Dessa har identifierats tillsammans med de kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet
❚ Utöver detta tillkommer även de kommunala anslutningsvägar som identifierats i dialogerna
❚ Trafikverkets föreskrifter gäller de statliga vägarna, de kommunala vägarna tar respektive kommun beslut om
Källa: Newsworthy/Trafikverket
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS